Nefes Darlığı

Tıp dilinde dispne denilen nefes darlığı önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Spor yaptıktan, koştuktan veya yorucu bir iş yaptıktan sonra nefes darlığı normal sayılabilir. Ancak ortada neden yokken nefes darlığından şikayet etmek mutlaka üzerinde durulması gereken bir konudur. Çünkü kansızlık, kalp hastalıkları, mide hastalıkları, bronşit, tiroid bezinin büyümesi, akciğer hastalıkları, zatürree, astım, zehirlenme, şişmanlık, nefes darlığına neden olabilir.

Nefes darlığı, hastanın güçlükle nefes alıp vermesi halidir. Nefes darlığı, kökeni somatik veya ruhsal olabilen nefes darlığı, nefes almada zorlanma demektir. Solunum ritminin azalması veya çoğalması da, nefes darlığıyla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Pulmoner Hipertansiyon gibi rahatsızlıkların belirtisi olabilir.

Nefes darlığı, sübjektif olarak duyulan rahatsız edici bir duyudur. Hasta soluma eforunun arttığını duyar. Nefes darlığına "zorlu solunum" demek de mümkündür. Normal bir insanın alışkın olduğundan fazla bir iş yaparken fazla solunum gereksinmesi (hiperpe) bir nefes darlığı değildir. Her kişinin bir iş kapasitesi vardır. Bunu aşınca normalden daha derin ve daha hızlı solumaya başlar. Özellikle hareketsiz bir hayat yaşayanlar, yaşlılar, şişmanlar ve kadınlar küçük bir eforla daha fazla solunum gereksinmesi ile karşılaşırlar. Bunları nefes darlıkları arasına katmamak gerekir. Kısacası dispne bir hastalık halidir. İstirahat halinde bir şahsın bir dakikada soluduğu hava (dakika solunum hacmi), zorlu şekilde bir dakikada soluduğu havanın (maksimum solunum kapasitesi) 1/3 ünden azdır. Bu oranın büyümesi, yani solunum yedeğinin azalması, dispneye neden olur.

Dispneye neden olan başlıca hastalıklar ve nedenler şunlardır:

1-HİPERVANTILASYONA (SOLUNUM ARTIŞI) YOL AÇAN NEDENLERLE DİSPNE
 Anemi
   Karbonmonoksid zehirlenmesi
   Methemoglobinemi
   Sulfhemoglobinemi
 Oksijen basıncının düşmesi
 Ateşli hastalıklar
 Hipertiroidi
 Asidoz
2-HİPOVANTILASYONA (SOLUNUM AZALMASI) YOL AÇAN NEDENLERLE DİSPNE
 Aşırı şişmanlık
 Diyafragma inişinin engellenmesi
 Diyafragma hernileri
 Solunum kasları yetersizliği
 Solunum merkezi baskılanması
 Göğüs deformitelerl
 Ankllozan spondilit
3-HAVA YOLLARINDA TIKANMAYA BAĞLI DİSPNELER
 Farinks ve larinks hastalıkları
   Retrofarenjeal abse
   Farinks tümörü
   Yabancı cisim, yapışkan balgam
   Akut larenjit, difteri
   Kronik larenjit
   Larlnks spazmı, allerjik ödem
   Larinks tümörü
   Travma
   Ses telleri felci
 Larinks, trekea ve bronşların sıkıştırılması
   Guatr
   Aorta anevrizması, vasküler halka
   Mediasten tümörleri, adenomegalilerl
   Özofagus kanseri
   Bronş kanseri
   Bronş stenozu
4-AKCİĞER HASTALIKLARINA BAĞLI DİSPNELER
 Akut bronşit
 Bronkopnömoni
 Kronik bronşlt
 Aınfizem
 Bronşial astma
 Bronşektazl
 Atelektazi
   Absorpsiyon atelektazisi
   Dıştan baskı ile atelektazi
 Bronş kanseri
 Bronşioler kanser
 Akciğerlere kanser metastazı
 Pnömoniler
   Pnömokok pnömonisi
   Stafiokok pnömonisi
   Streptokok pnömonisi
   Friedlaender pnömorıisi
   Pseudomonas pnömonisi
   Influenza pnömorıisi
   Diğer virus pnömonileıi
   Mikoplasma pnömonisi
   Psittacosis pnömoms:
   Q ateşi pnömorüsi
   Tüberküloz Prı~monisi
   Mikotik pnömoniler
   Allerjik alveolit
   Aspirasyon pnömonisi (Mendelshon sendromu)
 Löffler sendromu
 Akciğer emboli ve infarktüsü
   Multiple Akciğer Embolisi
 İnterstisyel akciğer hastalıkalrı ve yaygın fibroz
   Pnömokonvozlar
   Antrakoz
   Silikoz
   Berilloz
 Akciğer sarkoidozu
 Lymphangitis cartinomatosa ve alveoler karsinoma
 Milyer tüberküloz
 Akciğerlerin mantar infeksiyonları
   Histoplasmosis
   Coccidioidomycosis
   Blastomycosis
   Nocardlosis
   Cryptococcosis
   Torulosis
   Actinomycosis
   Aspergillosis
   Moniliasis
 Kollajen hastalıklar
   Polyarteritis nodosa
   Romatoid artrit
   Sistemik eritemli Lupus
   Skleroderma
 Diğer akciğer fibrozları
   Radiasyon fibrozu
   Idiopatik pulmoner fibroz
 Pülmoner alveoler proteinoz
 Pülmoner alveoler mikrolitiaz
5-PLEVRA HASTALIKLARINDA DİSPNE
 Pnömotoraks
 Plevra boşluğunda sıvı
6-KARDİAK DİSPNE
 Efor dispnesl
 Kardiak astma
 Akut akciğer ödemi
 Periyodik solunum
7-NON-KARDİYOJENİK AKCİĞER ÖDEMİ 8-PSİKOJENİK DİSPNE

Kaynak : Semptomdan Teşhise

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nefes Darlığı ilgili konular

 • Kloroz

  Bir çeşit kansızlıktır. Kanda hemoglobin miktarının azalması, bu duruma neden olur. Çarpıntı, halsizlik, nefes darlığı, yüzde solgunlu
 • Nefes darlığı

  Tıp dilinde dispne denilen nefes darlığı önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Spor yaptıktan, koştuktan veya yorucu bir iş yaptıkta
 • Kalp ağrısı

  Kalp üzerinde hissedilen ağrıya tıp dilinde prekardiyal ağrı denir. Kalp ağrısı nefes darlığı ve şok ile görülürse; enfarktüs krizin
 • Kalp yetmezliği

  Kalp Yetmezliği Kalbin, doku ve organların ihtiyacına yetecek kadar kan pompalama gücünün olmaması. Kalp yetmezliğinde kalbin dakikada vücuda
 • Astım - Semptomar

  Astımınız kontrol altında olmadığı zamanlarda neler yaşıyorsunuz'Nefes alırken ötme sesi mi çıkarıyorsunuz'Göğsünüzde darlık mı h
 • Dağ Tutması

  Dağ Tutması Alm. Bergkrankheit (f), Fr. Mal (m) desmontagnes, İng. Mountain sickness. 2000 metreden daha yükseklere çıkan şahıslarda ortaya ç
 • Kalp romatizması

  Romatizma, iyi tedavi edilmeyecek olursa; kalbin içindeki kapakçıklara yerleşir. Bu kapakçıklardan; en fazla mitral kapakçık etkilenir ve da
 • Sol Kalp Yetmezliği

  Hastada nefes darlığı ve kuru öksürük vardır. Geceleri daha zor nefes alır. Çarpıntı, baygınlık ve terleme görülebilir.
 • Göğüste su toplaması:

  Tıp dilinde sulu zatülcemp denilen hastalıktır. Akciğerlerin etrafını saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelir. Zarın iki yaprağı