nefesli çalgılar

Nefesli çalgılar (üflemeli çalgılar), içindeki havanın titreşmesiyle sesin oluştuğu çalgıların ortak adı.

Nefesli çalgılar (üflemeli çalgılar), içindeki havanın titreşmesiyle sesin oluştuğu çalgıların ortak adı. Nefesli çalgılar Batı müziğinde orkestranın ikinci çalgılar bölümünde yer alır ve genelde tahta nefesliler (flüt,ney obua, klarnet, fagot ve saksofon) ve bakır nefesliler (korno, trompet, trombon ve tuba) olmak üzere ikiye ayrılır. Ama bu ayrım çok da tutarlı değildir; örneğin, pirinç yapılmış saksofonlar, gümüş, altın ya da çeşitli alaşımlardan yapılmış flütler de vardır. Ayrıca bu sınıflandırmada sesin üretiliş biçimi gözönünde tutulmamıştır.

Dış bağlantılar

* Nefesli Çalgılar

Kaynaklar

Vikipedi

Nefesli çalgılar Anlamları

nefesli çalgılar

Türkçe nefesli çalgılar kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. the wind
...

Okuma Önerileri

Klarnet
2 yıl önce

Batı Avrupa'da 17.yüzyılda kullanılan Chalumeau , klarnetin gelişmemiş ilk şekliydi. Chalumeau sözcüğünün kökeni Fransızca olup, kamış

Klarnet, Selim Sesler, Mustafa Kandıralı, Selim Kızılcıklar (Deli Selim), Serkan Çağrı, Salih Orak, Ruhi Günal, Nuri Gün, Seyfettin Sığmaz, Süleyman ޞen, Turhan Aşkın
Kornet
3 yıl önce

Kornet bakırdan veya pirinçten yapılmış bakır nefesli çalgılar grubuna bağlı üflemeli bir çalgıdır.

Diş
3 yıl önce

Diş Alm. Zahn (f), Fr. Dent (f), İng. Tooth. Sindirim sisteminin başlangıcı olan ağızda, iki kavis halinde bulunan, besinlerin koparılması, p

Diş, Diş
Sipsi
1 yıl önce

Üflemeli bir Çalgı olan Sipsi, kemik, ağaç veya kamıştan yapılmaktadır. Kamıştan yapılan ise daha yaygındır. Uç kısmında ses veren ve

Sipsi, Alet, Gurbet havası, Kabak kemane, Müzik, Taslak, Teke yöresi, İœflemeli çalgılar
Flüt
1 yıl önce

Flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.

Flüt, Abanoz, Akustik, Altın, Gümüş, Nar, Nikel, Oktav, Orkestra, Pikolo flüt, Tremolo
Orkestra
2 yıl önce

Değişik tipte sazlardan meydana gelen müzik aletleri topluluğu. Bir orkestrada nefesli sazlar, yaylı sazlar,...

Orkestra, Bakır üflemeli çalgılar, Enstrüman, Müzik, Tahta üflemeli çalgılar, Yaylı çalgılar, Vurmalı çalgılar
Caz
3 yıl önce

Caz müziği 1880'lerde New Orleans'ta gelişmeye başladı ve 1920'lerin başında New York, Los Angles ve Chicago'da yapılan kayıtlarla son şekli

Müzisyen, ABD, Louis Armstrong, Müzik, New Orleans
Obua
1 yıl önce

Obua, nefesli çalgılar ailesinden bir müzik aletidir. 1170 yılından önce "hautbois" denilen obuanın sözcük kökeni Fransızca'dan İngilizce'

Obua, Abanoz, Flüt, Gül, Oktav, Orkestra, Sedir, Sol anahtarı, Çalgı, Şimşir, Kromatik
Marimba
2 yıl önce

Marimba (Marimbaphone olarak da bilinir), vurma çalgılar ailesinden tuşlu bir çalgıdır. Genellikle tahtadan yapılma olan tuşlara malletlerle v

Fagot
1 yıl önce

Fr.Basson(İt. Fagotto, Alm. Fagott, İng. Bassoon), ana hatları ile Fagot, konik biçimde oyulmuş ve ikiye katlanmış bir borunun

Fagot, Askı, Kor Angle, Legato, Obua, Tremolo, Viyolonsel, Çalgı
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.