Negatif

negatif

Türkçe negatif kelimesinin İngilizce karşılığı.
[négatif] adj. adverse, negative
n. negative, image from which a picture is obtained in which black and white colors appear reversed (Photography)
adj. negative, minus, negatory

negatif

olumsuz, menfi.
eksi, "pozitif" karşıtı.
gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğrafcamı ya da filmi.

negatif

Türkçe negatif kelimesinin Fransızca karşılığı.
négatif/ive, négatif [le]

negatif

Türkçe negatif kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Negativ
adj. negativ

negatif

Osmanlıca negatif kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Mat: Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan sayı. Menfi. * Gerçekteki karanlık ve aydınlık kısımları tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi. ( Bak: Menfi)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gram negatif bakteri
6 yıl önce

Gram-negatif bakteriler Gram boyama prosedürü sırasında kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. Gram-pozitif bakteriler, alkolle yıkandıktan sonra...

Negatif özgürlük
3 yıl önce

Felsefi olarak negatif özgürlük kavramı, bireyin başkalarının otoritesine maruz kalmadan özgür olması anlamına gelir. Bu negatif anlayışta, kişinin, etkinliğini...

Negatif özgürlük, Açık toplum, Hegel, Herder, Hobbes, Isaiah Berlin, Kapitalizm, Liberal demokrasi, Liberalizm, Locke, Marksizm
Negatif haklar
3 yıl önce

Negatif hak, bir toplumda ayrım yapmadan, azınlık-çoğunluk demeden herkese tanınan haklardır; ör. Toplu ulaşımdan yararlanma, mülk edinme, eğitim-sağlık...

Negatif haklar, Hukuk, Negatif ve pozitif haklar, Pozitif ayrımcılık, Taslak, Çift makalelerin birleştirilmesi
Negatif sayı
3 yıl önce

Negatif sayı, matematikte sıfırdan küçük olan gerçek sayılardır. Negatif sayılar karşıtlıkları temsil eder. Eğer pozitif sağa doğru hareketi temsil ediyorsa...

Negatif ve pozitif haklar
3 yıl önce

İnsan hakları dahilinde, bazı filozoflar ve politik bilim insanları, negatif haklar ve pozitif haklar arasındaki farkları belirlemişlerdir. Bu görüşe...

Negatif ve pozitif haklar, Bireysel haklar, Doğal haklar, Erkek hakları, Eğitim, Haklar, Hayvan hakları, Kadın hakları, Sivil haklar, Çocuk hakları, İnsan hakları
Negatif binom dağılımı
3 yıl önce

dallarında negatif binom dağılım bir ayrık olasılık dağılım tipi olup Pascal dağılımı ve Polya dağılımı bu dağılımın özel halleridir. Negatif binom dağılımları...

Negatif binom dağılımı, Olasılık Dağılımları, Basıklık, Beklenen değer, Benford`un savı, Bernoulli dağılımı, Beta dağılımı, Binom dağılımı, Bozulmuş dağılım, Dirac delta fonksiyonu, F-dağılımı
Tam sayı
3 yıl önce

ℤ Tam sayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, 3, …) ile bunların negatif değerlerinden (…, -3, -2, -1) oluşan sayı kümesi. Kesirsiz ve ondalıksız sayıların tamamı...

Tam sayılar, Almanca, Bağıntı, Belit, Birim öğe, Birleşme, Doğal Sayılar, Doğal sayılar, Gerçel sayılar, Gönderme (Matematik), Halka
HIV
3 yıl önce

hastalığa daha kolay neden olabilir. Kanında HIV bulunmayan kişiler HIV negatif kişilerdir. Kanında HIV virüsü bulunan kişilere "HIV pozitif" veya "HIV...

HIV, 1959, 1961, 1966, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1998