Neo-

Neo-, Yunanca "neos" yani "yeni" sözcüğünden türemiş ve eklendiği kelimeye en basit tabirle "yeni" anlamı katan veya "yeni" vurgusu yapan bir

Neo-, Yunanca "neos" yani "yeni" sözcüğünden türemiş ve eklendiği kelimeye en basit tabirle "yeni" anlamı katan veya "yeni" vurgusu yapan bir ön ektir.

En bariz "yeni" anlamıyla şu tür sözcüklerde kullnılmıştır:

Bir devamlılığın bölümlerindeki formlar arasındaki farklılığı belirtmek için kullanıldığında neo-, ``paleo-```nun zıddıdır:

Düşünce tarihinde ise eski bir düşüncenin yenilikçilik arayışını ve yenilikçilik akımını ifade eder. Böylece ``yeni`` çıkan fikri temel aldığı orijinal fikirden ayrıştırır. Örnekler:

Çağdaş kültürde neo-, basit bir şekilde yeniliğe veya çağdaşlığa bir atıf olarak da kullanılır:

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Neo-

Neo- İngilizce anlamı ve tanımı

Neo- anlamları

  1. () A prefix meaning new, recent, late; and in chemistry designating specifically that variety of metameric hydrocarbons which, when the name was applied, had been recently classified, and in which at least one carbon atom in connected directly with four other carbon atoms; -- contrasted with normal and iso-; as, neopentane; the neoparaffins. Also used adjectively.
  2. () A prefix meaning new, recent, late; and in chemistry designating specifically that variety of metameric hydrocarbons which, when the name was applied, had been recently classified, and in which at least one carbon atom in connected directly with four other carbon atoms; -- contrasted with normal and iso-; as, neopentane; the neoparaffins. Also used adjectively.

Neo- tanım:

Kelime: ne-
Variant(s): or neo-
İşlev: combining form
Kökeni: Greek, from neos new -- more at NEW
1 a : new : recent Neogene b : new and different period or form of Neoplatonism : in a new and different form or manner Neoplatonic c : New World Neotropical d : new and abnormal neoplasm
2 : new chemical compound isomeric with or otherwise related to (such) a compound neostigmine

Neo-

İngilizce Neo- kelimesinin Almanca karşılığı.
pref. neo, neo -

Neo-

ek. neo, yeni

Neo-

Almanca Neo- kelimesinin Fransızca karşılığı.
pref. néo-

Neo-

Almanca Neo- kelimesinin İspanyolca karşılığı.
pref. neo-

Neo-

İspanyolca Neo- kelimesinin Almanca karşılığı.
pref. neo-, neu-

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.