Neo (Matrix)

Kısaca: Neo ya da Thomas A Anderson (d. 11 Mart 1968, Capital Şehri, Matrix hesabıyla), Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği Matrix ve üçlemenin devam filmlerinde de yer alan, Keanu Reeves'in canlandırdığı ana karakter. ...devamı ☟

Neo ya da Thomas A Anderson (d. 11 Mart 1968, Capital Şehri, Matrix hesabıyla), Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği Matrix ve üçlemenin devam filmlerinde de yer alan, Keanu Reeves'in canlandırdığı ana karakter. Matrix'teki Yeri ve Görevi Bundan seneler evvel insan ırkı ile makineler muazzam bir savaşa giriştiler. Makineler güneş enerjisi ile çalıştıklarından insanlar savaşı kaybedeceklerini anladıklarında dünyayı dünyaya özel kimyasal bir karışımla kapladılar ve güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engellediler. Yani güneşi yok ettiler. Ancak bu insanların da sonu demekti. zira güneşsiz bir dünyada hiç bir canlı var olamaz. Bu noktada ortak bir platformda makineler ile bir anlaşma sağlandı. Makineler insanları yok etmeyecek, onları enerji olarak kullanacaktı. bunun karşılığında da makineler insanlara sonsuz mutluluğu yaşatacak bir sanal ortam yaratacaklardı. Böylece ilk matrix kurulmuş oldu. insanların beyinleriyle tüm dünyadaki makinelerin birbiriyle kusursuz biçimde anlaşabilecek bir network ağı pili olmayı kabullendiler ve matrix onlara sanal, huzur dolu, cennetvari bir ortam yarattı. Diğer taraftan bu ortam insani bir takım dürtüleri azalttı. Cennet gibi bir yerde yaşamaktan dolayı insanlar yeterli vücut enerjisi üretmediler. Ortak platformda her iki tür için de sürdürülebilirlik gerektiğinden ve mevcut durumun makinelerin sonu demek olduğundan makineler matrix’in üst versiyonunu yüklediler. bu versiyonda insanların enerjilerini optimum seviyeye çıkaracakları bir ortam bulunuyordu. yani dünyanın günümüzdeki gibi bir similasyonu. bu simulasyonda insanlar doğuyor, yaşıyor, ölüyor, çabalıyordu vs. tıpkı günümüzde oynadığımız birçok strateji oyununda olduğu gibi. ancak, bu versiyon enerjiyi artırmakla beraber matrix’i bir kısırdöngüye soktu. zira makineler hangi denklemi kullanırsa kullansın, deneklerin (insanların) %1'i matrix’i reddediyordu. işte tüm konu aslında bu %1 oranında kilitli. Bu kısım, Morpheus gibi gemi kullanan kişiler tarafından "kurtarılmaları" ile (aslında insanlar öyle sanıyor, onların Zion'a gitmeleri zaten programlanmış bir şey) Zion'da zamanla toplanarak yok ediliyorlar. Neo da, kendinden önceki 5 "the one" programı yüklenen kişinin yaptığı gibi, %1 lik kısma dahil 23 kişi ile zion'u-tekrar yok olacağından kendi farkında olmadan-yeniden kurmak üzere görevli. Bu görevini yerine getirmeden de temelli ölemiyor. "One" Programı Neo ve önceki 5 Neo'ya yüklenen "One" ise; "one" aslında bir program. ancak kullanılabilmesi için bir bünyeye yüklenmesi gerekiyor. Daha önce 5 kere yüklenmiş bu program. Yani eski Neo’lara yüklenmiş. Programın amacı, Matrix’i reddeden insanları yani %1'leri zion denen yerde toplamak. Bu toplam ana sistemi yani Matrix’i tehdit eder hale geldiğinde Zion'un yok edilmesini sağlamak ve onu yeniden inşa etmek. Yeniden inşa etmek zorunda zira insanlar arasında %1’lik bir topluluk denklemdeki dengesizlik nedeniyle matrix’i hep reddediyor. matrix reddedenleri zaman içinde zion denen başka bir yere naklediyor, bir anlamda fişini çekiyor ya da başka bir anlamda diğer bir işletim sistemine (sanal bir ortam değil) koyuyor. Daha sonra Zion’u makinelere yok ettiriyor. Sonradan reddedenleri de yine yeniden inşa edilecek olan bu mekana koyuyor. daha sonra da reddedenler olabileceği için Zion’un yeniden inşa edilmesi gerek. bu böyle bir kısırdöngü. yani "one"ın amacı savaşı durdurmak değil. Tam aksine sistem tarafından özellikle yaratılmış bir program. Zion yok edilince one programının görevi sona ermiş oluyor.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Matrix reloaded
5 yıl önce

kişi Neo, Matrix'teki kurtarıcı rolüyle en güçlü varlıktır. Matrix'e kaçak girişleri temizlemekle yükümlü ajanlar bile karşısında duramaz. Matrix'te gemi...

The Matrix Reloaded, 2003, ABD, ABD doları, Ajan Smith, Allmovie, Beyazperde, Hugo Weaving, IMDb, Keanu Reeves, Matrix serisi
NEO
2 yıl önce

Neo ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir: Neo-, "yeni" anlamına gelen ön ek. Neo (The Matrix), Matrix serisinin başkahramanı. Neo (dergi), anime...

Neo, Matrix, Neo-, Neo (The Matrix), Near-Earth object, Kuzeydoğu Ohio, N.E.O (grup), Neo (dergi), Başkahraman, Anlam ayrım
Matrix (seri)
5 yıl önce

Matrix serisi, temel olarak Matrix, Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions olmak üzere 3 sinema filminden oluşur. Tüm filmler aynı sanal dünyada geçer...

Matrix revolutions
5 yıl önce

dünyada ise 456 milyon $ gelir getirmiştir. Filmde Neo, kaynağa giderek Mimar'ın ağzından Matrix ile ilgili tüm gerçekleri öğrendikten sonra seçimini...

The Matrix Revolutions, 2003, ABD, ABD doları, Ajan Smith, Allmovie, Beyazperde, Hugo Weaving, IMDb, Keanu Reeves, Larry ve Andy Wachowski
Matrix (film)
2 yıl önce

Reeves), gecelerini "Neo" adı altında program kırarak ve Matrix'i araştırarak geçirir. Esrarengiz şekilde Trinity ve Morpheus ile tanışan Neo, yaşadığı dünyanın...

Matrix (film), 1999, ABD, ABD Doları, Ajan Smith, Allmovie, Beyazperde, Dolar, Hacker, Hugo Weaving, IMDb
Kahin (Matrix)
5 yıl önce

uğraşırlar, ki son Seçilmiş Kişi de Neo'dur. Mimar'ın Neo'ya esas biçtiği görev şudur: Gerçek dünyadaki kişiler Matrix için tehlikeli olduğunda Zion'un yok...

Trinity (Matrix)
5 yıl önce

ilk kez Matrix üçlemesinde göründü. Trinity karakteri Neo'nun Yolunda video oyunu, The Animatrix, The Matrix Comics ve Matrix'e Giriş adlı Matrix üçlemesinin...

Seraph (Matrix)
5 yıl önce

Seraph, Matrix üçlemesinde kurgusal kahraman. Seraph, Matrix tarafından yazılmış ve kendisini korumakla görevlendirilmiş bir programdır. Sadece Neo'nun ve...