Neo Klasisizm

Neo-klasisizm terimi klasisizmin Avrupa sanatında mimarisinde ve iç mimarisinde onsekizinci yüzyılın ortalarından ondokuzuncu yüzyılın başlarına kadar yeniden canlanmasına işaret eder. Bu dönem Neo-klasisizm akımını önceleyen şatafatlı Barok ve Rokoko sanatına tepki olarak antik Roma ve Yunan ve Rönesans sanatının yeniden doğuşuna tanıklık etti.

Neo-klasisizm terimi klasisizmin Avrupa sanatında mimarisinde ve iç mimarisinde onsekizinci yüzyılın ortalarından ondokuzuncu yüzyılın başlarına kadar yeniden canlanmasına işaret eder. Bu dönem Neo-klasisizm akımını önceleyen şatafatlı Barok ve Rokoko sanatına tepki olarak antik Roma ve Yunan ve Rönesans sanatının yeniden doğuşuna tanıklık etti.��Neo-klasisizm akımı her ne kadar Batı Avrupa'da yayılsa da Fransa ve İngiltere bu tarzı sanatta ve mimaride en çok kullanan iki ülke oldu ve klasik unsurları milliyetçilik cesaret ve kendini feda etme gibi fikirleri ifade etmede kullandılar. yeliz göktürk sacide ayaz

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.