neolitik

Cilâlı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı), tarihöncesi çağlardan biridir.

Neolitik

Neolitik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yeni Taş Çağı

neolitik

( neos yeni, lithos taş) tar. taşdevrinin son çağı ile ilgili.

neolitik

Taş Devrinin son çağı ile ilgili.

neolitik

Türkçe neolitik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. neolithic

İlgili konuları ara

Yanıtlar