Neolitik Çağ

Kısaca: Neolitik Çağ (M.Ö. 8000-5000)İnsanoğlu bundan 40 bin yıl önce, bugünkü fizik yeteneklerine ulaşmaya başladığı ve ateş yakmasını da öğrendiği halde uygar denebilecek duruma ancak on iki bin yıl önce yerleşik hayat şekline geçmesiyle ulaşabilmiştir. Yerleşik olmak insana mal ve zahire biriktirme imkanları sağladı. ...devamı ☟

neolitik çağ
Neolitik çağ

Neolitik Çağ (M.Ö. 8000-5000)

İnsanoğlu bundan 40 bin yıl önce, bugünkü fizik yeteneklerine ulaşmaya başladığı ve ateş yakmasını da öğrendiği halde uygar denebilecek duruma ancak on iki bin yıl önce yerleşik hayat şekline geçmesiyle ulaşabilmiştir. Yerleşik olmak insana mal ve zahire biriktirme imkanları sağladı. Dünyanın bir çok yerinde bu çağdan kalma küçük yerleşmeler gün ışığına çıkarılmıştır. Bunlardan en ileri düzeyde olan ikisi Orta Anadolu'da Konya dolaylarındaki Çatalhöyük yerleşmeleridir. Çatalhöyük'te insanoğlu daha M.Ö. 7. ve 6. binlerde duvarları renkli resim ve renkli kabartmalarla kaplı kerpiçten evlerde oturuyor, odalarını pişmiş topraktan renkli vazolar ve heykelciklerle süslüyordu. Heykelciklerin büyük bir bölümü çıplak bir tanrı kadını, toprak anayı, tasvir etmektedir. Duvarcılar ve çeşitli meslek erbabı obsidyandan yapılmış aletleri kullanıyorlardı, çiftçiler öküzlerle sürdükleri tarlalarda buğday, arpa ve mercimek yetiştiriyorlardı. İş adamlarının pişmiş topraktan mühürleri, kadınların cilalanmış obsidienden aynaları vardı. Çatalhöyüklüler'in sofralarında ekmek, sebze ve meyveden başka keçi ve koyun eti de yer alıyordu. Evlerini, evcil hale getirdikleri köpekler koruyordu. Bu evlerden birinin duvarında patlama halinde bir yanardağın, muhtemelen Hasan Dağı'nın tasviri bulunuyordu. Bu eser, sanat tarihinin bu güne kadar bilinen en eski manzara (paysage) resmi olup, sözü edilen öteki buluntularla Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Müzede ayrıca evlerden birisinin 'kült odası' orjinal şekline yakın hali ile yer almaktadır.

neolitik çağ

Türkçe neolitik çağ kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Neolithikum

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

neolitik çağ Resimleri

Cilalı taş devri
3 hafta önce

Cilalı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı), tarihöncesi çağlardan biridir. Bu dönemde (MÖ 8000-5500) önceki devirlere göre daha...

Taş Devri, Tarih Öncesi devirler
Beyşehir Höyük C
3 yıl önce

çalışmasında höyük Neolitik Çağ yerleşmelerinden biri olarak gösterilmiş değildir. Aynı şekilde David French de höyükte Neolitik Çağ olmadığını ileri sürmektedir...

Hayaz Höyük
3 yıl önce

Evreleri, en alttaki 4. tabaka ise Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ olarak tanımlanmıştır. Neolitik Çağ kalıntıları iki evre olarak görülmektedir. İlk evre...

Levzin Höyük
3 yıl önce

Dönemi, Çanak Çömleksiz Neolitik (MÖ 9500 – 8800) ve Çanak Çömlekli Neolitik (MÖ 7000 – 6900) şeklindedir. Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ tabakasında bir ocak...

Mezraa - Teleilat Höyüğü
3 yıl önce

kültür evresi Çanak Çömlekli Neolitik Çağ IIA - Geç Neolitik Çağ kültür katı (Proto-Halaf kültür katı) IIB - Orta Neolitik Çağ kültür katı (Proto-Halaf kültür...

Sürük Mevkii
3 yıl önce

Höyükteki yüzey toplamalarına dayanılarak Çanak Çömlekli Neolitik Çağ, Demir Çağı, Klasik Çağ, Helenistik Dönem, Roma, Bizans Ortaçağı ve Ortaçağ sonrası...

Akçay 1
3 yıl önce

125 metre çapında yassı bir tepedir. Elmalı Ovası'ndaki az sayıdaki Neolitik Çağ yerleşimi gösteren höyükten en önemlilerinden biri olarak görülmektedir...

Eskiköy Yeri Tepe Üstü Yerleşmesi
3 yıl önce

Neolitik Çağ ve Erken Kalkolitik Çağ'a tarihlenen boyalı ve monokrom çanak çömlek parçalarıdır. Boyalı çanak çömlek parçaları, Hacılar Neolitik Çağ –...