Neopaganizm

Kısaca: Çağdaş Paganizm, Modern Paganizm, ya da Neopaganizm, modern çağ öncesi Avrupa'daki pagan inanışları başta olmak üzere tarihi pagan inanışlarının devamı olduğunu ya da bu inanışlardan türediklerini iddia eden çağdaş dini hareketlere verilen genel ad. Kendi içlerinde birçok benzerlik barındırmalarına rağmen çağdaş Pagan inanışları tek bir inanç, ibadet şekli ya da kutsal metin etrafında toplanmayıp çeşitlilik gösterirler. ...devamı ☟

Neopaganizm
Neopaganizm

} Eski çağlara geri dönmekten öte eski zamanların bilgeliğinin yeniden canlandırlması ve doğa'nın ritmine bir uyum sağlamadır. pagan bu bağlamda eski doğa bazlı dinlerde olduğu gibi doğa'nın döngülerini takip eder ve onunla uyumlanır. kendinin doğanın eşsiz bir parçası olduğunu bilir. bu haliyle pagan doğayı meta heline getiren akımların karşısında anarşist bir duruş da sergiler. tanrılara ya da tanrıçalara tapmak değildir yaptığı. pagan tanrıça'nın bir görüntüsü olarak çeşitli tanrıçaları (erkek tanrı için de geçerli) onurlandırır. kökenlerini eski dinlerden alsa da neo-paganizm, günümüzde bu bilgeliğin devamıdır. ritüeller de bu şekilde doğayla uyumlanmak için yapılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Paganizm
1 yıl önce

kişilere pagan denir. 20. yüzyıldan itibaren paganizm terimi (ya da neopaganizm), İbrahimi dinler öncesi eski pagan dinlerinin canlandırılmasıyla yeniden...

Paganizm, Arap mitolojisi, Fenike mitolojisi, Hinduizm, Kelt politeizmi, Latince, Mezopotamya mitolojisi, Monoteizm, Mısır mitolojisi, Putperestlik, TDK
Judeo-Paganizm
5 yıl önce

elementlerine bağlı bir din yaratma amaçlı başlatılan bir akımdır. Yahudilik, Neopaganizm ve Kabbala ilkelerinin karışımıyla oluşturulmuştur. Yahudi Paganistler...

Duoteizm
1 yıl önce

varlığına veya tek bir Tanrısal bütün içinde uyumlu iki farklı ilahi varlığa inanıştır. Daha ziyade neopaganizm gibi bazı modern inançlarda görülür....

Felsefe listesi
1 yıl önce

İkiliksizlik - Yeni-Kantcılık - Yeni Platonculuk - Neokonfüçyüsçülük - Neopaganizm Oryantalizm - Ockham'ın Usturası - Oluşturmacılık - Ontoloji - İyimserlik...

Fetiş
1 yıl önce

sosyolojik olarak merkezi bir sorun olarak gördüler. Putperestlik Paganizm Neopaganizm Politeizm ^ Grolier İnternational Americana Encyclopedia. Medya Holding...

Fetiş, Afrika, Balmumu, Bitki, Büyü, Din, Fetişizm, Hayvan, Kabe, Müslümanlık, Taslak şablonları
Güneş haçı
5 yıl önce

alınmış bir haç sembolüdür. Bilinen en eski dini sembollerden biridir ve neopaganizm'de güneşi simgeler. Güneş çemberi, Güneş diski, Odin'in haçı ve Taranis'in...

Güneş haçı, Din, Haç, Mitoloji, Odin, Shamash, Taslak, Taranis, Neopaganizm, Ixıon, Quetzalcoat
Politeizm
1 yıl önce

kök isimlerden oluşur. Antik Mısır dini Fetişizm Putperestlik Paganizm Neopaganizm ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi...

Çoktanrıcılık, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Fransızca, Gnostisizm, Henoteizm
Hekate
5 yıl önce

hristiyanlık döneminde birçok olumsuz anlam yüklenmiştir. Günümüzde Neopaganizmde sevilen bir tanrıçadır. Özellikle Karyalılar tarafından sevilen tanrıça...