GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 33.7 milyar $ (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme: %3.7 (2000 verileri)GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %41endüstri: %22hizmet: %37 (2000 verileri)Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.

Nepal - Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 33.7 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3.7 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %41
endüstri: %22
hizmet: %37 (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.3 (1999/00 verileri)
İş gücü: 10 milyon (1996 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %81, hizmet %16, endüstri %3
Endüstri: Turizm, halı, tekstil, pirinç, kenevir, şeker, sigara, çimento ve tuğla yapımı
Elektrik üretimi: 1.255 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 1.309 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 68 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 210 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pirinç, mısır, buğday, şekerkamışı, süt, su bufalosu eti
İhracat: 485 milyon $ (1998)
İhracat ürünleri: Halı, giysi, deri ürünleri, kenevir ürünleri, tahıl
İhracat ortakları: Hindistan %33, ABD %26, Almanya %25 (1997/98)
İthalat: 1.2 milyar $ (1998)
İthalat ürünleri: Altın, makine, petrol ürünleri, gübre
İthalat ortakları: Hindistan %31, Çin/Hong Kong %16, Singapur %14 (1997/98)
Dış borç tutarı: 2.4 milyar $ (1997)
Para birimi: Nepal Rupisi (NPR)
Para birimi kodu: NPR
Mali yıl: 16 Temmuz - 15 Haziran

Yanıtlar