Neptunyum sentetik yolla elde edilen radyoaktif bir element. Sembolü Np; atom numarası 93 tür. Neptünyum aktinitler serisinin bir üyesi olup, ilk üretilen geçiş elementidir. Amerikan fizikçileri Edwin M. Mc Millan ve Philip H. Abelson ilk defâ 1940 yılında uranyumu nötronlarla bombardıman ederek neptünyumun izotopu Np-239’u elde ettiler. Neptünyumun birçok izotopu olup, en stabil (kararlı) olanı Np-237’dir ve 2,2 milyon yıllık bir yarılanma süresine sahiptir.

Neptunyum

Neptunyum sentetik yolla elde edilen radyoaktif bir element. Sembolü Np; atom numarası 93 tür. Neptünyum aktinitler serisinin bir üyesi olup, ilk üretilen geçiş elementidir. Amerikan fizikçileri Edwin M. Mc Millan ve Philip H. Abelson ilk defa 1940 yılında uranyumu nötronlarla bombardıman ederek neptünyumun izotopu Np-239’u elde ettiler. Neptünyumun birçok izotopu olup, en stabil (kararlı) olanı Np-237’dir ve 2,2 milyon yıllık bir yarılanma süresine sahiptir.

Atom numarası: 93 Simge: Np Kütle numarası: 237 Kaynama Noktası (C): -- Erime Noktası (C): 637 Yoğunluk: 19.5 Buharlaşma Isısı: 94.3 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: -- Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: -- Periyodik cetvelde uranyumdan sonra gelen ve atom numarası 93° olan kimyasal element.

Atom ağırlığı Np=239 olan neptünyum, 1940'ta, Kaliforniya üniversitesi profesörlerinden Amerikalı McMillan ve Abelson tarafından keşfedildi. Uranyumun nötronlarla bombardımanından elde edilen bu radyoaktif element, 2, 3 günlük bir devirden sonra plütonyum 239'a dönüşür. Bu çeşitli dönüşümler, uranyum pilinde meydana gelir. Neptünyumun başka izotopları da bilinmektedir.

Yanıtlar