--}}

Nervi Craniales

Kraniyal sinirler, kafa çiftleri veya kafatası sinirleri (Latince: nervi craniales), merkezî sinir sisteminden çıkarak çevreye dağılan, çevresel sinir sisteminin beyinden çıkan (encephalic) bölümüdür. İnsandaki kraniyal sinirleri toplam 12 bölümden oluşur.

Düzenle|Mayıs 2007

Nervi Craniales (Kafa Çiftleri)

Nervi craniales (encephalici), Systema nevrosum centrale (CNS) den çıkarak çevreye dağılan systema nevrosum periphericum (PNS) sinirlerinin beyinden çıkan(``encephalic``) bölümüdür.

Kafa çiftleri olarak da anılırlar. Toplam 12 sinirden oluşur. Tümü beyin tabanından çıkarak kafatasındaki deliklerden geçerler. Baş ve boyun bölgesine yayılırlar (N. vagus, Thorax (göğus boşluğu) ve Abdomen`e (karın boşluğu) yayılır)

Bölümleri

 • I Nn. olfactorii (Fila olfactoria) : Koku sinirleri
 • II N. opticus: Görme siniri
 • III N. oculomotorius : Gözün hareketlerini yapan (somatik motor ve otonom) sinirleri.
 • IV N. trochlearis : Orbita daki M. obliquus superior u innerve eder.
 • V N. trigeminus (üçüz sinir): 1. yutak kavsinin siniri olup çiğneme kasları, dişler, alt göz kapağı, burun mukozası, yanaklar, ağız tabanı, çene ucu, yüzün bir kısmı, dudaklar, alt ve üst çene mukozası gibi geniş bir alanı innerve eder.
 • VI N. abduccens : Orbitada M. rectus lateralis`i innerve eder.
 • VII N. facialis: (N. intermedio facialis) 2. yutak kavsinin siniri olup mimik kasları (yüz ifadelerini veren kaslar) innerve eder.
 • VII N. vestibulocohlearis : Kulak, duyma ve denge siniri.
 • IX N. glossopharyngeus: 3. yutak kavsinin siniri. Tonsillalar, dilin 1/3 rka kısmı (tad duyusu).
 • X N. vagus: 4. ve 5. yutak kavsi siniri. Duyu, motor ve parasempatik karakterli mikst bir sinir. Torax ve abdomendeki viseral yapıların innervasyonunu sağlar.
 • XI N. accessorius: Motor bir sinirdir. Cranial ve spinal iki kökten oluşur. Başlıca M. trapezius, M. sternocleidomastoideus un motor innervasyonu.
 • XII N. hypoglossus: Dilin motor siniri. Dil hareketlerini yapar, dil kasları nı idare eder.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nervi Craniales
Nervi craniales