Nesice

Hitit dili (Hitit dilinde: nešili veya nešaumnili), Hititlerin veya tabletlerinde kendilerini adlandırdıkları gibi Neşalıların dili, Hint-Avrupa Dillerinin Anadolu'nun alt grubuna dâhildir.
Bunun yanında farklı yazılar da kullanımdaydı.

Nesice

Nesice ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hitit dili

Yanıtlar