Parçacık fiziğinde nesil veya aile temel taneciklerin oluşturduğu şubelerden her birine verilen addır. Nesillerde yer alan parçacıklar yalnızca kütleleri ile birbirlerinden ayrılırlar.

NESIL (türkçe) anlamı
1. 1 . Kuşak:
2. Bu nesil öyle zamanlar geçirdi ki doğduğuna lanet etti.- F. R. Atay.
3. 2 . Hayvanlarda döl.
4. Atasözü
5. deyim ve birleşik fiiller
nesli tükenmek
NESIL (türkçe) anlamı
6. göbek
7. kuşak
(hayvanlar için) döl.
NESIL (türkçe) anlamı
8. (Arapça) Erkek ismi - Aynı çağda
9. aynı yaşta bulunan kimselerin tümü
10. kuşak
NESIL (türkçe) ingilizcesi
1. n. generation
2. descent
3. race
4. issue
5. posterity
6. birth
7. breed
8. extraction
9. flesh and blood
10. lineage
11. loins
12. parentage
13. stock
14. strain
NESIL (türkçe) fransızcası
1. génération [la]
2. âge [le]
NESIL (türkçe) almancası
1. n. Geblüt
2. Geschlecht
3. Menschenalter

Nesil hakkında bilgiler

nesil ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Nesil

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yeni Nesil

Yeni Nesil, Türkiye`de 80 sonrası dönemde üniversite gençliğinin başlatığı en geniş katılımlı dernekleşme hareketidir. Tam 31 farklı şehirde ve 52 üniversitede 20.000`i aşkın gönüllüsü bulunan Yeni Nesil 2003 yılında amatör ruhla başlatıldıktan sonra 2005 yılında ...

Ara Nesil (Edebiyat Terimi)

Ara nesil, Türk Edebiyatı'nda Tanzimat sonrası ikinci kuşak olan, Recaizade Mahmud Ekrem, Muallim Naci ve Abdülhak Hâmid’le Servet-i Fünûn edebiyatı arasında yer alan yazarlara verilen addır. 1876-1896 dönemi için söylenir.

Nesil (dergi)

Aylık dergi. İstanbul`da 1976`dan 1980`e kadar yayınlandı. Sahibi Saim Yeprem`di. Nesil Vakfı kurulduktan sonra dergiyi vakıf yayınladı. İmam-Hatip okullarının yayın organıydı. Yazarları arasında Hayreddin Karaman, Bekir Topaloğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yaşar Fersahoğlu, Ali ...

4. Nesil GSM Hizmeti

çalışma var

5. Nesil GSM Hizmeti

5. Nesil GSM Hizmeti; bantgenişliği açısından son aşama olarak kabul edilen, doğrudan uydu çıkışı yapabilecek (zira şu anki cep telefonları GPS üzerinden konumlama yapabilmektedir), dahası dünya çapında coğrafi ve fiziki koşullardan bağımsız olarak ses harici veri transferi ...

Yeni Nesil Derneği

Yeni Nesil Derneği, Türkiye`de 1980 sonrası dönemde üniversite gençliğinin başlatığı geniş katılımlı bir dernekleşme hareketinin ürünüdür. 31 farklı şehirde ve 52 üniversitede 20.000`i aşkın gönüllüsü bulunan dernek, 2003 yılında amatör faaliyetlere katılmış ve ...

Dördüncü Nesil Savaş

Dördüncü nesil savaş, harp ile siyasetin, asker ile sivilin, barış ile çatışmanın, savaş alanı ile emniyetli bölgenin aralarındaki bulanık hatların olması olarak nitelendirilen savaş türü.

Birinci Nesil Oyun Konsolları

Birinci nesil oyun konsolları, 1972 tarihinde ABD'de piyasaya sürülen Magnavox Odyssey ile başlayıp , pong türevi video tenis tarzı oyun konsollarının üretiminin sonlandırıldığı 1977 yılına kadar süren bir dönemi kapsamaktadır. Söz konusu dönem , resmi olarak satışa sunulan ...

Birinci Nesil Video Oyunu Konsolları

Birinci nesil oyun konsolları, 1972 tarihinde ABD'de piyasaya sürülen Magnavox Odyssey ile başlayıp , pong türevi video tenis tarzı oyun konsollarının üretiminin sonlandırıldığı 1977 yılına kadar süren bir dönemi kapsamaktadır. Söz konusu dönem , resmi olarak satışa sunulan ...