Nesne veya cisim, görülen, hissedilen, duyulan, koklanan ve tadılan her şeydir. Dinsel olarak ise inanılan herşey nesnedir. Felsefede, pekçok farklı tanımı vardır. Programlamada da, sanal da olsa nesneler kullanılır. ...

NESNE (türkçe) anlamı
1. 1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi
2. rengi
3. maddesi olan her türlü cansız varlık
4. şey
5. obje
6. Ağzımıza koyduğumuz şey değil
7. tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil.- S. M. Alus.
8. 2 . gramerGeçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç:
9. Ali bir kitap almış cümlesinde kitap nesnedir.-
10. 3 . felsefeÖznenin dışında kalan her konu
11. obje
12. Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş.- S. Birsel.
NESNE (türkçe) anlamı
13. belli bir ağırlığı ve oylumu
14. rengi
15. maddesi olan her türlü cansız varlık
16. şey
17. obje
18. öznenin dışında kalan her konu
19. obje
20. geçişli eylemi tümleyen yalın ya da belirtme durumunda bulunan tümleç.
NESNE (türkçe) ingilizcesi
1. n. article
2. object
3. objective
4. objective case,
NESNE (türkçe) fransızcası
1. chose [la]
2. objet [le]
NESNE (türkçe) almancası
1. das Ding
2. das Objekt

Nesne hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Belirtili Nesne

Belirtili nesne bir cümlede öznenin yaptığı, yüklemde bildirilen işten etkilenen sözcük ya da sözcük grubuna denir.

Nesne Yönelimli Programlama

Nesne yönelimli programlama (NYP) (İngilizce - Object Oriented Programming (OOP)) özetle bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır.

Nesne Tabanlı Programlama Dili

Nesne tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. Ancak nesne tabanlı programlama dilleri, kalıtım gibi nesne yönelimli programlama dillerine özel özellikleri taşımazlar.

Tanımlanamayan Uçan Nesne

UFO (İngilizce: "Unidentified Flying Object"/tanımlanamayan uçan nesne); bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne. Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılır.

Nesne Yönelimli Çözümleme Ve Tasarım

Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım (İngilizce - Object Oriented Analysis and Design (OOAD)), bir sistemin/sistem modülleri setinin/organizasyonun/işletme biriminin gereksinimlerinin çözümlenmesinde ve uygun bir çözümün tasarımında nesne ile modelleme tekniklerini kullanır. ...

Nesne Ilişkileri Teorisi

Nesne ilişkileri kuramı, psikanaliz ekollerinden biridir. Melanie Klein tarafından ortaya atılan kuram, W.Ronald D. Fairbairn, Harry Guntrip ve Donald W. Winnicott tarafından revize edilmiştir.

Nesne (dil Bilgisi)

Nesne cümlede yapılan işten doğrudan etkilenen öğedir. Ek alıp almamasına göre belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır.