Net Kuvvet

Kısaca: Net kuvvet, bir sisteme etki eden kuvvetlerin vektörel bileşkesidir. Bileşke kuvvet adıyla da bilinir. ...devamı ☟

Net kuvvet
Net Kuvvet

Net kuvvet, bir sisteme etki eden kuvvetlerin vektörel bileşkesidir. Bileşke kuvvet adıyla da bilinir. Bir masanın birbirine zıt yönde iki farklı kuvvete maruz kalarak hareket ettiğini düşünelim. Cismin hareketi, büyük olan kuvvetin yönünde ve kuvvetlerin bileşkesi kadar kuvvetle ilerler. Şekilde gösterilen A ve B kuvvetleri bir nesneye uygulanmaktadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kuvvet
1 yıl önce

cisim, üzerine uygulanan net kuvvetle doğru cismin kütlesi ile ters orantılı bir şekilde hızlanır. Bir cisme uygulanan net kuvvet cismin kazandığı momentumun...

Kuvvet, Elektromanyetik Kuvvet, Fizik, Güçlü Nükleer Kuvvet, Hız, Mekanik, Taslak, Zayıf Nükleer Kuvvet, İvme, Tork
Korunumlu kuvvet
1 yıl önce

şekilde bir yol izliyorsa yapılan net iş sıfırdır. Yer çekimi kuvveti konservatif kuvvete örnekken sürtünme kuvveti konservatif olmayan kuvvete örnektir...

Eylemsizlik
1 yıl önce

ifade edilmiştir. Bu yasa, bir cisim üzerine etkiyen dış kuvvetlerin bileşkesi (net kuvvet) sıfır olduğu zaman cismin hareket durumunun değişmeyeceğini...

Eylemsizlik, Eylemsizlik kuvveti, Fizik, Newton, Taslak, İvme
Aerodinamik kuvvet
1 yıl önce

bölgesel etki eder. Cismin tüm yüzeyine etki eden basınç ve kayma kuvvetlerinin toplamı net aerodinamik kuvvete eşittir. Bir cisim(örneğin kanat, kanat profili)...

Aerodinamik kuvvet, Aerodinamik, Aerostatik
Lorentz kuvveti
1 yıl önce

hissedecektir. Oluşturulan herhangi bir kuvvet için, bir de reaktif kuvvet vardır. Manyetik alan için reaktif kuvvet anlamlı olmayabilir, fakat her durumda...

Temel kuvvet
5 yıl önce

tahminlerin doğru kütleçekimi alanı nicemlemek etmeye (Olayları uygun beşinci kuvvet-belki ilave bir kütleçekimsel etki-model olarak yaygın olarak tartışmalı...

Tork
1 yıl önce

Tork, kuvvet momenti ya da dönme momenti, bir kuvvetin nesnenin ekseninde, dayanak noktasında ya da çevresinde dönme eğilimidir. Kuvvet ister itme, isterse...

Moleküller arası kuvvet
1 yıl önce

arası kuvvet, komşu parçacıklar (atomlar, moleküller veya iyonlar) arasında etkili çekim veya itme kuvvetidir. Molekülleri bir arada tutan iç kuvvetlere kıyasla...