Neuroptera Bir böcek takımı. Her iki çift kanatlarında, boyuna damarlar çok sayıda kollara ayrılmış ve bunlar da pekçok sayıda enine damarlarla birbirine bağlanmıştır. Kanatları dinlenme anında vücut üzerinde çatı gibi durur. Ağız, parçaları çiğneyici tiptedir. Antenleri uzun ve çeşitli şekiller gösterir, gelişimlerinde tam başkalaşma(metamorfoz) gözlenir. Larvaları hızlı hareket ederler. Pupalama malpigi borularından salgılanan ipeğimsi bir koza içerisinde olur.

Bu takım böcekleri, ge

Neuroptera

Neuroptera Bir böcek takımı. Her iki çift kanatlarında, boyuna damarlar çok sayıda kollara ayrılmış ve bunlar da pekçok sayıda enine damarlarla birbirine bağlanmıştır. Kanatları dinlenme anında vücut üzerinde çatı gibi durur. Ağız, parçaları çiğneyici tiptedir. Antenleri uzun ve çeşitli şekiller gösterir, gelişimlerinde tam başkalaşma(metamorfoz) gözlenir. Larvaları hızlı hareket ederler. Pupalama malpigi borularından salgılanan ipeğimsi bir koza içerisinde olur.

Bu takım böcekleri, genellikle larva ve ergin dönemlerinde, diğer böcek ve bazı ufak hayvanları yiyerek beslenirler. Bu özelliklerinden dolayı, bazı türleri, biyolojik savaş yönünden öneme haizdirler. Karınca arslanları da bu takıma dahildir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Neuroptera

sinirkanatlı

Neuroptera

1. anlamı i., çoğ. dantel gibi dört kanadı olan böcekler takımı, sinirkanatlılar. neuropteral, neuropterous s. sinir kanatlılara özgü.

Neuroptera

[Neuroptera] n. neuroptera, insects that have four membranous wings that look like nets

Neuroptera

Neuroptera İngilizce anlamı ve tanımı

Neuroptera anlamları

  1. (n. pl.) An order of hexapod insects having two pairs of large, membranous, net-veined wings. The mouth organs are adapted for chewing. They feed upon other insects, and undergo a complete metamorphosis. The ant-lion, hellgamite, and lacewing fly are examples. Formerly, the name was given to a much more extensive group, including the true Neuroptera and the Pseudoneuroptera.
  2. (n. pl.) An order of hexapod insects having two pairs of large, membranous, net-veined wings. The mouth organs are adapted for chewing. They feed upon other insects, and undergo a complete metamorphosis. The ant-lion, hellgamite, and lacewing fly are examples. Formerly, the name was given to a much more extensive group, including the true Neuroptera and the Pseudoneuroptera.

Neuroptera tanım:

Kelime: neuroptera

neuroptera


Yanıtlar