Nevai

Nevai ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ali Şír Nevaí

Diğer anlamları

NEVAİ


1 .
Ses, ahenk, nağme.
2 .
müzik Klasik Türk müziğinde bir makam adı ve yegahtan bir oktav tiz olan "re" perdesi.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nevai ilgili konular

 • Fuzuli

  Mehmed bin Süleyman Fuzûlî (d. 1483 Hillah - ö. 1556 Kerbela ya da Bağdat), Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. Türk Ba
 • Behişti

  BEHİŞTİ Beş ayrı mesnevi yazarak hamse sahibi olan 16. yüzyıl Osmanlı şairi. Asıl adı Ahmed Sinan olup, İstanbul’un fethinden sonra F
 • Divan Edebiyatı

  Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu
 • Türk dili

  Türk dili, Ural-Altay dil grubuna dahil olup, Moğol, Tunguz, Kore ve Japon dillerinin de yer aldığı Altay dilleri ailesi veya Altay dilleri toplu
 • Tezkire (Divan Edebiyatı)

  Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı yapıt. Şairlerin yaşam öykülerini anlatanlara Tezkiretü�ş-şuara ya da tezkire-i ş
 • İslam uygarlığı etkisinde gelişen Türk edebiyatı

  Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han'ın İslâm dinini devlet dini ularak kabul etmesi (940), Orta Asya Türk boylarının yavaş yavaş İslâm
 • Biyografi (edebi tür)

  Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanı
 • İslami Dönem Türk Tarihi

  Uygur devletinin 840'ta yıkılması üzerine Karluk yabgusu, kendisini bozkırlar hakiminin kanuni halefi ilan ederek Karahanlılar Devleti'ni kurdu.
 • Hüseyin Baykara

  Hüseyin Baykara (1430 - 1505) Timur Hanın torunu olup babası Muizzüddin Ömer Şeyhtir. 1438 yılında Herat'ta doğdu. 1470 (H. 874) yılında Ş
 • Türk edebiyatı

  Türkler'in tarih boyunca oluşturdukları sözlü ve yazılı edebiyat geleneğini ve bu geleneğin ürünlerini içerir. Türk edebiyatı tarihsel g