Newton'��N Top G��Llesi

Fark işleci

fark işleci bir ''ƒ''(''x'') işlevini farklı bir ''ƒ''(''x'' + ''b'') - ''ƒ''(''x'' + ''a'') işlevine eşler.

Newton (birim)

Newton, SI sisteminde kuvvet birimi olup sembolü "N" dir. Terim, fizik bilimine yaptığı katkılar nedeni ile İngiliz bilim adamı Isaac Newton`un adı ile anılır.

nevton

Isaac Newton İngiliz fizikçi

manyetik geçirgenlik

Manyetik geçirgenlik, bir malzemenin manyetik alan etkisinde kalması durumunda edinmiş olduğu mıknatıslık özelliğinin derecesidir. Manyetik geçirgenlik Yunan harfi μ ile gösterilir.

kaldırma kuvveti

Suyun cisme yukarı yönlü, ağırlığı hafifletici bir kuvvet uygulamasına suyun kaldırma kuvveti denir.

Newton'un evrensel çekim kanunu

Newton`un evrensel çekim kanunu (Klasik mekanik`in bir parçasıdır) aşağıdaki gibi ifade edilir;

Kuvvet birimleri

Bknz.* DynBknz.* Kilogram-kuvvetBknz.

Kodon

Kodon bütün yaşayan canlıların genomları DNA'larında kaydedilmiştir (bazı virüslerin RNA temelli genomları vardır). Genomun bir protein ya da RNA molekülünün yapılması için gerekli şifreyi içeren kısımları gen olarak adlandırılır.

Diferansiyel Denklemlerin Tarihsel Gelişimi

Diferansiyel denklemler konusunda yapılan ilk çalışmalar, 17. yüzyılın ikinci yarısında, diferansiyel ve integral hesabın keşfinden (ortaya çıkmasından) hemen sonra, İngiliz matematikçi Newton (1642-1727) ve Alman matematikçi Leibniz (1641-1716) ile başla...

Bilgi-27

BirimlerKuvvetin birimi newton'dur (N).Uzaklık birimi metredir (m).Bir kuvvetin momentinin birimi newton metredir (Nm).