Newton (Birim)

Kısaca: Newton, SI sisteminde kuvvet birimi olup sembolü "N" dir. Terim, fizik bilimine yaptığı katkılar nedeni ile İngiliz bilim adamı Isaac Newton`un adı ile anılır. ...devamı ☟

Newton, SI sisteminde kuvvet birimi olup sembolü "N" dir. Terim, fizik bilimine yaptığı katkılar nedeni ile İngiliz bilim adamı Isaac Newton`un adı ile anılır.

Kütlesi 1 kg olan bir cismin hızını, saniyede 1 m/s arttırmak için o cisme uygulanması gereken kuvvet miktarı olarak tanımlanır.

1N = 1KG x M : s2

Örnekler:

  • 1 N, yaklaşık 102 g ağırlığındaki bir elmaya yerçekiminin uyguladığı kuvvettir.
  • Yeryüzünde 1 kg lık bir kütle, üzerinde bulunduğu cisme yaklaşık 9,8 N değerinde bir kuvvet uygular.


Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Isaac newton
1 yıl önce

kaybetmişti. Newton 4 yaşındayken annesi başka biri ile evlendi ve yeni kocasının yanına yerleşti. Annesi Newton'u anneannesine bıraktı ve Newton yedi yıl...

Isaac Newton, 1643, 1678, 1684, 1687, 1704, 1707, 1727, 1754, 31 Mart, 4 Ocak
Edward Newton
1 yıl önce

Newton KCMG (10 Kasım 1832 - 25 Nisan 1897), İngiliz sömürge yöneticisi ve kuş bilimci. William Newton'un altıncı ve en küçük oğlu olan Edward Newton...

Newton'un Beşiği
1 yıl önce

gibi, tipik bir Newton'un beşiği, basit bir fizik kanununa göre çalışmaktadır. Toplar, tek bir çizgide hareket ederler. Aynı hizada ve bir sarkaçta yer...

Joule
1 yıl önce

doğrusal Newton mekaniği kuvvet parametresi, kütle atalet anı ve mesafe açısına benzerdir. Enerji her iki sistemde de aynıdır. Böylece, joule newton-metre...

Joule, James Prescott Joule, Joule (birim), Joule yasası, İngiliz, İş, Anlam ayrım
Kuvvet
1 yıl önce

Kuvvetin Sl birim sisteminde (uluslararası birim sistemi) birimi newton'dur. Newton biriminin kısaltılması (N)dir. Dolayısıyla: F → = d p → d t {\displaystyle...

Kuvvet, Elektromanyetik Kuvvet, Fizik, Güçlü Nükleer Kuvvet, Hız, Mekanik, Taslak, Zayıf Nükleer Kuvvet, İvme, Tork
Klasik mekanik
1 yıl önce

olay klasik mekanik kullanılarak oldukça yüksek bir doğrulukla hesaplanabilir. Klâsik mekanik, Newton mekaniği, klasik istatistik mekanik ve klâsik elektromanyetik...

Klasik mekanik, Dinamik, Isaac Newton, Kinematik, Kuvvet, Kütle, Mekanik, Statik, Uzunluk, Zaman, Fizik, Atom, Fiziği
Kütle
1 yıl önce

başladı. Newton'un hesaplamaları Hooke'un düşüncesinin doğru olduğu yönündeydi ama Newton bu sonuçları uzun bir süre saklı tuttu. 1684 yılında Newton hesaplarından...

Kütle, Fizik, Görelilik teorisi, Kimya, Madde, Parçacık fiziği, SI birim sistemi, Taslak, ElektronVolt
Temel birim
1 yıl önce

Temel birimler fiziksel büyüklükleri ölçmekte kullanılırlar ve bunlardan her biriyle diğer birim türetilebilir. Ölçüm dilinde, büyüklükler dünyadaki zaman...

Temel birim, Amper, Boyut analizi, Cgs, Elektrik yükü, Enerji, Hız, Joule, Kelvin, Kilogram, Kütle