Ahmet Kaya Türk neyzen ve lüthiye (1963, Üsküdar). Neyzen Erdoğan Köroğlu ve Sanat Musikisinin hiç şüphesiz yaşayan en büyük neyzeni Niyazi Sayın' ın talebesi olmuştur.

Neyzen Ahmet Kaya

Ahmet Kaya Türk neyzen ve lüthiye (1963, Üsküdar). Neyzen Erdoğan Köroğlu ve Sanat Musikisinin hiç şüphesiz yaşayan en büyük neyzeni Niyazi Sayın' ın talebesi olmuştur.

Hayatı

İstanbul' un Üsküdar semtinde 1963 yılında lüthier Teoman Kaya Usta' nın küçük oğlu, abisi Rebab Ustası Mehmet Refik Kaya' nın küçük kardeşi olarak dünyaya geldi. Müziğe ilk olarak yedi yaşında mandolin çalarak başlayan Neyzen Ahmet Kaya, lise yıllarında Ney sazına olan ilgisi ile devam etti. Üsküdarlı Teoman Kaya Usta' nın teşviki ile Neyzen Eroğan Köroğlu' nun talebesi oldu. O yaşlarda babasından enstrüman yapımını da öğrenmeye başladı. Daha 18 yaşında Konya' ya Mevlevi İhtivalini seyretmek için gittiği sırada, o dönemin Neyzenbaşı Doğan Ergin' in nazik daveti ile mutrıp heyetine dahil oldu.

Sanatı

1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü.) Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Enstrüman Yapım Bölümü' ne girdi ve Cafer Açın' ın talebesi oldu. Bu dönemde de Neyzen Niyazi Sayın' ın ney derslerine iştirak etti. Okuldan arta kalan zamanlarda Cahit Gözkan, Süheyla Altmışdört, Laika Karabey, Kani Karaca ve Nezih Uzel gibi üstadlardan istifade etti. 1989 - 1990 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti' nde görev aldı. Aynı okulda "Yaylı sazlar yapım ve tarihi" derslerinin tam dört yıl hocalığını yaptı. Ayrıca Galata Mevlevihanesinde düzenlenen Mevlevi Ayinlerinde Neyzenbaşı olarak 5 yıl görev aldı. "Peşrev-i Şah-u Huban" adında CD' side bulunan Neyzen Ahmet Kaya bugüne kadar birçok talebe yetiştirmiş ve hala yetiştirmektedir. 2003 yılında ilk olarak çıkarttığı "Ney Metodu" kitabı' nın yanında bir yenisini de çok yakın bir zamanda daha geniş kitlelere ulaşabilmek için çıkartacağı bilinmektedir. Aynı zamanda lüthiye olan Neyzen Ahmet Kaya' nın çok sayıda ney' in yanında mandolin, kemençe, klasik gitar, tanbur, yaylı tanbur, lavta, bas kemençe, keman, viola, violonsel, viola da gamba, bağlama gibi enstümanlardan 100' den fazla yaparak Ethem Ruhi Bey' in hazırladığı Lüthiyeler Ansiklopedisine ve Cafer Açın' ın kitabına girmiştir. 1991 yılında T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Mehter Bölümü' nde başlayan, Trompet ve Büyülü de ki icra görevini hala sürdürmekte.

Konserleri

Müzik yaşantısı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında 1000' den fazla konsere iştirak eden Neyzen Ahmet Kaya' nın önemli olan konserlerinden bazıları aşağıdakı gibidir; * İspanya “ Centro International De Enstudios” (Uluslararası Mistizm Festivali) * Almanya “ Sprachen Des Köpers” (Vücutların dili-Dans festivali) * Portekiz “ EXPO 98” * Japonya “ Türk Köyü ve Tokyo Camii’nin açılışı” * Hollanda “ Türkiye Festivali 2001” * Belçika “ Gent Festivali” * Tunus ‘’ Festival de la Medina’’ (Medina festivali)-2003 * Londrada ‘’Türk festivali’’ * Viyana ve Bratislava “ Alla Turca” (Mehterden-Mozart’a) * Habitat II zirvesi * Osmanlı’nın 700. Yıl kutlamaları * 3. Uluslar arası Boğaziçi Festivali “Hoşgörü İmparatorluğu” * Anatolia 2000 * Istanbul Lirik Tarih Gösterisi * ART OF ANATOLİA gösterisi * Orbestra & Anatolia (İngiliz besteci Peter Cowrey ile Istanbul Festivali) * Okay Temiz ile (Mehter – Caz) konserleri, * Şef Erol Erdinç yönetiminde ve aranjesinde Okay Temiz bestelerinin icrasında, * (İzmir, Çukurova ,Bilkent ve Hacettepe senfoni orkestraları ile) * Tuluyhan Uğurlu’nun “Senfoni Türk” albümünün icrasında, * 40 Ney 1 Nefes topluluğu...

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar