Ngc 5195

NGC 5195 (ayrıca Messier 51b veya M51b olarak da bilinir), Girdap gökadası (ayrıca M51a veya NGC 5194 olarak da bilinir) ile etkileşim içerisinde olan cüce gökada. Her iki gökada da yaklaşık 25 milyon ışık yılı uzaklıkta Av Köpekleri takımyıldızı yönünde bulunurlar. NGC 5195, ayrıca M51 Grubu'nun üyesidir. Keşif M51b, Charles Messier tarafından 13 Ekim 1773 yılında keşfedilmiş ve Pierre Míéchain tarafından 20 Mart 1781 yılında tanımlanmıştır.} Girdap Gökadası ile etkileşim Gökada, yakın zamanda Girdap gökadası ile yakın bir karşılaşma yaşadı ve bu karşılaşmanın M51'de çok göze çarpan sarmal kollar oluşturması kadar, milyarlarca NGC 5195 yıldızının gökadalar arası uzay boşluğuna püskürtülmesi gibi sonuçları oldu}. Supernova Süpernova 1945A, NGC 5195 içerisinde gözlenebilen tek süpernovadır. Ayrıca bakınız * M51 Grubu * NGC 1097 * Dwingeloo 1

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.