Niğbolu Meydan Muharebesi

Yıldırım Bayezit komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar kiralı Sigismund un komutasındaki Haçlılar ordusu arasında 1396 Eylül ayında yapılan meydan muharebesi....

Yıldırım Bayezit komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar kiralı Sigismund un komutasındaki Haçlılar ordusu arasında 1396 Eylül ayında yapılan meydan muharebesi.

Yıldırım Bayezit'in İstanbul'u kuşattığı bir sırada Bulgaristan'a saldırarak Niğbolu'yu alan Sigismund, Yıldırım'ın oğlu Şehzade Süleyman Çelebi'ye yenilmiş bu yenilginin öcünü almak için de, papanın yardımıyla büyük bir Haçlılar Ordusu kurarak hücuma geçmiştir. Yeniden Niğbolu kalesinin kuşatıldığını haber alan Yıldırım Bayezit, süratle Rumeli'ye geçmiş, yapılan kanlı meydan muharebesinde Haçlılar Ordusunu büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu savaşta Macar kralı kendini zor kurtarmış, Fransız şövalyesi Korkusuz olan adıyla anılan Jean de Neveres de, Yıldırım tarafından ilkin esir edilmiş, sonra da serbest bırakılmıştır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Niğbolu Meydan Muharebesi ilgili konular