Niğde (il)

Niğde, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda ve Kapadokya bölgesinde yer alan merkezi Niğde kenti olan idari birimdir. Rakımı 1.229 m olan Niğde ilinin 2011 yılı ADNKS'e göre nüfusu 337.553’dür.

Niğde (il)

thumb|left|156px|Niğde ilçeler haritası style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top; white-space: nowrap;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;" style="vertical-align: top;"
Niğde
300px|right
| İç Anadolu
| Niğde İli
Nüfus >| 348.081 (2000)
<small> Merkez </small> ||<small> 78.088 </small>
Yüzölçümü >| 14.294 km²
Nüfus Yoğunluğu >| 47,60 /km²
Rakım >| 1.300 m
Koordinat >| 37&deg;25` - 38&deg;58`33&deg;10` - 35&deg;25`
Posta kodu >| 51xxx
| 0388
| 51
Belediye Başkanı >| Mümin İnan
İlçeler >| Niğde , Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla
<noinclude>

Hititler devrinde Niğde bölgesi ``Nakita`` isimli bir yerleşme merkeziydi. Zayıf bir rivayete göre de Niğde ismi, ilk çağ isimlerinden ``Cadynadan gelmektedir. İslam müelliflerinin eserlerinde ise Niğde için ``Nekida``, ``Nekide`` olarak bahsedilir.

Kentin en eski adının Nahita veya Nekide olduğu sanılıyor. Bu addan ilk önce ünlü tarihçi İbn Bibi bahsetmiştir. 14. yüzyılda Nakide kelimesi Nikde, Nigde okunacak şekilde yazılmış, Cumhuriyet döneminde de Niğde şekline çevrilmiştir.

On üçüncü asrın ilk yarısında Türkiye`nin büyük şehirleri arasında yer almıştır.

Coğrafi Konum

Niğde Orta Anadolu`nun güneyindedir. Üç tarafı Toroslar`ın genç kıvrım dağları ile çevrilidir. Batı ucunda ise Konya ovası ile birleşik Emen ovası yer alır. Jeolojik yapıya volkanik tüfler ve bazalt akıntıları hakimdir. Ovalarda ise egemen olan yapı alivyonlardır. Kara iklim kuşağındadır. Doğal bitki örtüsü dağlık alanlarda çam ve köknar, çay ve gölet kenarları da söğüt ve kavak ağaçlarıdır. Düzlükler ise otsu bitkilerle kaplıdır. Meyve üretimi bol ve çeşitlidir. Elma ağacı sayısı ülkede ilk sırayı alır. Türkiye`nin patatesinin %25 `i burada yetişir. Halkın esas geçim kaynağı tarımdır. Bu nedenle nüfus kırsal alanlarda yoğunlaşmıştır. Bu alanlarda hayvancılık ve el sanatları bütün canlılığı ile devam eder.

Büyük merkezlere olan yakınlığı, Kapadokya bölgesinde olması, Kayseri ve Nevşehir havaalanlarına yakınlığı,tarihi eserleri, doğa varlıkları ve zengin müzesi ile Türkiye`nin turizm merkezlerinden biri durumundadır.

Nüfus

<table> <tr> <td>İlçe</td> <td>İlçe Merkezinin Nüfusu</td> <td>Belde ve Köylerin Nüfusu</td> <td>Toplam Nüfusu</td> </tr> <tr> <td>Merkez İlçe</td> <td>78.088</td> <td>99.308</td> <td>177.396</td> </tr> <tr> <td>Altunhisar</td> <td>3.839</td> <td>18.445</td> <td>22.284</td> </tr> <tr> <td>Bor</td> <td>29.804</td> <td>33.216</td> <td>63.020</td> </tr> <tr> <td>Çamardı</td> <td>4.086</td> <td>16.216</td> <td>20.302</td> </tr> <tr> <td>Çiftlik</td> <td>4.627</td> <td>27.524</td> <td>32.151</td> </tr> <tr> <td>Ulukışla</td> <td>6.386</td> <td>26.560</td> <td>32.928</td> </tr> <tr> <td>TOPLAM</td> <td>126.812</td> <td>221.269</td> <td>348.081</td> </tr> </table>

Niğdenin TarihiTarihin İlk İzleriNiğde`nin tarihi ile ilk buluntular, Neolitik döneme (M.Ö. 8000-5500) rastlar. Bunlar Bor, Niğde Bahçeli Kasabası Roma Havuzu yakınındaki Köşk Höyük`ten ve Bor Pınarbaşı Höyüğünden çıkartılan eserlerdir. Anadolu`da Hitit dönemi olarak isimlendirilen M.Ö. 2000-7000 yıllarına ait eserler ise Kömürcü Köyü Göllüdağ Örenyeri`nden çıkartılmıştır. Helenistik dönemde ise (M.Ö.330-30) Niğde bölgesi Büyük İskender`in komutanlarından Eumenes`in kurduğu Bergama Krallığı`na dahil olmuştur. Tepe Bağları ve Ulukışla Porsuk Höyük kazılarından bu döneme ait eserler çıkartılmıştır.

Roma İmparatorluğu ZamanıM.Ö. 30 - MS. 395 yıllarını kapsayan Roma devrinde Niğde bölgesi tarihinin en önemli konumlarından birini yaşamıştır. Bu dönemde Tyana (Kemerhisar Kasabası) çevresinde yoğun bir yapılaşma görülür. Saraylar,mabedler, su kemerleri ve yerleşim birimleriyle oldukça büyük bir kent konumuna getirilmiştir. M.S. 395 yılında ise Anadolu Bizans hükümdarlığı altına girmiştir. Özellikle Kapadokya ve Ihlara Bölgesi bu dönemi yansıtır. Niğde bölgesi Bizans hükümdarlığında iken Sasani, Pers ve Arabların istilalarına uğramıştır. Tyana kenti 931 yılındaki Arap İstilası sonucu büyük ölçüde yıkılmıştır. Bu dönemin en güzel ve görkemli eserlerinden birisi Gümüşler Kasabası yakınındaki Eski Gümüşler Örenyeri ve Manastırıdır.

Türklerin Egemenliği Başlıyor1166 ve onu takip eden yıllarda Niğde Yöresi Türklerin eline geçmiştir. Özellikle Anadolu Selçuklular`dan I. Alaeddin Keykubat zamanında parlak bir dönem daha yaşanmıştır. Dönemin valisi Zeyneddin Beşare`nin yaptırdığı Alaedin Camii (1223) ve daha sonra yaptırılan Hüdavent Hatun Turbesi (1312) dönemin günümüze bıraktığı miraslardandır. Anadolu Selçukluları Kösedağ Savaşında (1243) Moğollara yenilence bölge Moğolların uç beyliği olan İlhanlıların idaresine geçmiştir. 1357 yılında ise Karamanoğulları bölgenin yeni sahibi olmuşlar ve Akmedrese`yi yapmışlardır(1409). 1471 yılında ise Fatih Sultan Mehmet Karamanoğullarını yenilgiye uğratarak Niğde`yi ve diğer bölgeleri almıştır. Osmanlı döneminde Niğde eski önemini büyük ölçüde yitirmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla 1923 yılında il statüsüne kavuşmuştur.

Cumhuriyet döneminde NiğdeOsmanlı`nın çöküş dönemi ile başlayan ve çok uzun zamandır süregelen kargaşa ve belirsizlik, Milli Mücadele ile başlayan, Cumhuriyetle devam eden yeni dönemde son buldu.

Cumhuriyetle başlayan istikrar, bütün Türkiye`de olduğu gibi, Niğde`de de bayındırlık, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda büyük gelişmeleri beraberinde getirdi.

Büyük bir kasaba görüntüsünde olan Niğde Merkezi Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılan değerli çalışmalarla çehresini değiştirmeye başladı. Atatürk ve O`nun kurduğu Cumhuriyeti gönülden benimseyen, her zaman ona desteğini devam ettiren İllerin başında Niğde gelmektedir.

Cumhuriyetin ilan edildiği gün bu mutlu günü top atışlarıyla kutlayan ilk şehir Niğde`dir.

İklim ve Bitki Örtüsü

Niğde`de kara iklimi görülür. Kara iklimi nedenleri ise, etrafının dağlarla çevrili olması, deniz seviyesinden 1200 m. yükseklik göstermesi, denizin bunaltıcı etkilerini ve denizden gelen rüzgarları alamaması, kuzeyden gelen soğuk rüzgarlara açık olmasındandır. Bu durumda Niğde`nin genel iklim özelliği, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yağışlara kar halinde kışın, yağmur halinde ilkbaharda rastlanmaktadır.

Kış aylarında yüksek basıncın etkisiyle Niğde`de değişik bir yağış rejimi görülür.İlkbaharda yüksek basıncın etkisi altında ve batıdan gelen alçak basınç merkezleri Niğde`yi etkisi altında bırakır. İlkbaharın gelmesiyle gölgede sıcaklık derecesi yavaş yavaş yükselir. Yüksek basıncın hakimiyeti doğuya çekilir. Bu çekiliş ilkbaharda deprasyon yağışlarının meydana gelmesine sebep olur. Nisan, Mayıs ve Haziran`ın ilk yarılarına kadar sağanak halinde, bazen de sürekli yağış yapan şartları görülür. Niğde`de yağış ortalaması 0.9 mm. (Milimetre) dir. Yağış en fazla olduğu ay 78.5 mm ile Nisan, en az olduğu ay ise 0.2 mm ile Temmuz ayıdır. Niğde`de ortalama nisbi nem % 56 dır. Nemin en fazla olduğu ay % 80 ile Şubat, en düşük olduğu ay % 28 ile Ağustos ayıdır. Yağışların azlığı sebebiyle ormanlık bölge azdır. Ormanlar Toroslar bölgesinde, Hasan ve Melendiz dağlarının yüksek yamaçlarında bulunur.

Tarım ve Hayvancılık

Tarım

Tarım alanlarının 147.987 hektarında başta hububat olmak üzere tarla ürünleri yetiştirilmektedir. Sanayi ürünlerinde ise ilk sırayı patates alırken daha sonraki en önemli ürün şeker pancarıdır. Niğde`de tarım denilince akla yörenin geleneksel ürünleri olan elma ve patates gelmektedir. İlimizde yıllarca önem verilmeyen ve ikincil bir üretim dalı olarak görülen hayvancılık son yıllarda hızla gelişerek ilimiz ekonomisindeki yerini almıştır. Tarım nüfusunun 12.000 ailesi patates, 16.000`i elma kalanı ise diğer tarım dallarıyla uğraşmaktadır.

Niğde ilindeki çiftçiler patates tarımında modern tarım tekniklerini uygulamaktadır. Bunu sonucu olarak Niğde patates üretiminde ülkemizde ilk sırada yer almaktadır.

Niğde`de elmacılık da patates kadar tarımda önemli bir yer tutmaktadır. Ağaç sayısı bakımından Türkiye`de birinci üretim sıralamasında ise üçüncüdür. Bunu nedeni ise elma bahçelerinin yaşlı ve bakımsız olmasıdır. Bu durumu iyileştirmek amacıyla tam ve yarı bodur elmacılık çalışmalarına başlanmıştır.

Niğde ili lahana üretiminde de Türkiye`de 2. sıradadır. Sebzeciliğin gelişmesi için özellikle seracılık çalşamları yapılmaktadır. İlimizde sebzecliğin büyük kısmı bahçe sebzeciliğidir.

Hayvancılık

İlde toplam 532.266 küçükbaş, 60.560 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Verimi arttırmak amacıyla kooperatifler kurulmuştur. Mısır silajını arttırma çalışmaarı yapılmaktadır. Bu sayede besi hayvancılığı gelişme göstermiştir.

Niğde ilinin topografik ve bitki yapısı arıcılığa son derece uygun olduğundan bu alanda da üretim yapılmaktadır. Bol miktarda fenni kovanın dağıtılmasıyla arıcılığın il ekonomisine katkısı artmıştır.

Son zamanlarda Çamardı ve Ulukışla yöresinde alabalık üretiminde büyük artış görülmüştür.

Turizm

Doğa Turizmi

Büyük kısımları Niğde ili sınırları içerisinde kalan Aladağlar ve Bolkarlar, Anadolu`yu Güneyden çevreleyen Toros sıradağlarının "Orta Toroslar" bölümünü oluşturur.Bu dağlar, dağcılık, yürüyüş ve kış sporları açısından oldukça çekici güzegahlara sahiptir. Aladağlar, ortalama 3500m yüksekliğinde, bindirmeli "Napli" bir yapıya sahiptir. Aladağlar üzerinde, Demirkazık grubu, Yedigöller grubu, Kaldır grubu ve Torasan grubu olmak üzere dört yükselti grubu bulunmaktadır. Yörede, dağ keçileri, vaşak, kurt, yaban domuzu, geyik, tilki ve tavşan bölgede görülen hayvanlardır. Kartal, kergenez ve keklik bölgede görülen önemli kuş türlerindendir. Bu dağlarda genelde yörükler göçerler olarak yaşamaktadır. İklimin müsait olduğu aylarda beraberindeki hayvanlarına bakarak, halı, kilim gibi el ürünlerini yaparak yaşamlarını sürdürürler.

Aladağlar, dağcılık, yürüyüş ve tırmanışlar için Torosların en uygun bölümüdür. Tırmanışlar için en uygun yollar Çamardı ilçesindeki Demirkazık ve Çukurbağ köylerinden başlar. Hemen bu bölgede konaklamak için 85 yataklı modern bir dağ evi bulunmaktadır.

Bolkar dağları da yürüyüş ve kış sporları açısından oldukça cazip bir bölgedir. Özellikle 7 km`yi bulan doğal pisti ile tur kayağına ilgi duyanları memnun etmektedir. Bolkar dağlarına özgü kraker gölleri ve başka yerlerde nadir olan tesbit edilebilen 200`e yakın kır çiçekleri olan bu bölge her zaman ziyaretçilerin ilgi odağı olmuştur. Kış turizmi ve kış sporları özellikle Bolkar Dağlarında büyük gelecek vadetmektedir.

Kültür Turizmi

Niğde`nin kültür turizmi potansiyeli sınırlı gibi görünse de, sahip olduğu son derece önemli ve kendine özgü kültür varlıkları bu sınırı zorlamaktadır.

Niğde`ye, yaklaşık 20 km uzaklıkta, Bor ilçesi Bahçeli ve Kemerhisar kasabalarını içine alan geniş bir bölgede bulunan "Tyana Ören Yeri" bir Antik kent olarak, Kemerhisar Su Kemerleriyle ve Bahçeli Roma Havuzu ile canlılığını korumaktadır.

Roma devrinden kalma Niğde`ye 40 km uzaklıkta Karatlı kasabası yakınında bulunan "Kuşkayası Mezarlığı" önemli kalıntılardır. Niğde`ye 9 km mesafede "Gümüşler Ören Yeri ve Manastırıdır". Kapadokya bölgesi`nin diğer yeraltı şehirleri gibi Bizans dönemine ait olan ve korunmak amacı için yapılmış olan "Kavlaktepe Yeraltı Şehridir".

Selçuklular döneminde 1. Alaaddin Keykubat döneminde Niğde merkezinde Alaaddin tepesine yaptırılmış "Alaaddin Camiidir". Niğde il merkezinde Selçuklu sanatının en güzel eserlerinden olan "Hüdavent Hatun Türbesi", İlhanlı Beyliği döneminde yaptırılan "Gündoğdu Türbesi", İlhanlı dönemine ait "Sungurbey Camii ve Türbesi", özellikle griş portalindeki taş işçiliği mükemmel olan Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey tarafından medrese olarak yaptırılan "Akmedresedir". Yine il merkezinde "Niğde Kalesi" ve "Bedesten" önemli kültür merkezleridir. Ulukışla ilçesinde, xvıı. Yüzyılda yaptırılan yanında cami ve hamamı bulunan "Öküz Mehmet Paşa Kervansarayıdır".

Termal Turizm

Niğde`ye 80 km. Mesafede Ulukışla ilçesinde E-90 Karayolu üzerinde bulunan "Çiftehan Kaplıcaları", hem banyo hem de içme kürlerine elverişli olan kaplıcalarımızdandır. Kaplıca merkezinde 400 yataklı vasıflı ve 700 yatak cıvarında konaklama tesisi bulunmaktadır.

Niğde merkezine 75 km. Mesafede Çiftlik ilçesisindeki Narköy`e oldukça yakın olan "Narlıgöl Sıcaksu Kaynağı" bir krater gölüdür.

Bor ilçesindeki Kemerhisar kasabası yakınında "Kemerhisar İçmecesi", içme kürleri ve çamur banyosu için kullanılan termal yerlerimizden biridir.

Niğde`nin 2 km batısında romatizmalar ve diğer rahatsızlıklara olumlu etkisi olan "Kocapınar Suyu ve Çamuru" ve Niğde`ye 45 km uzaklıkta İçmeli kasabası yakınında maden suyu olarak kullanılan "Ferhenk Müshil Madensuyu Kaynağı"önemli termal bölgelerindendir.

Yayla Turizmi

Genellikle 2500 metrelik ve daha yüksek rakımları olan Niğde yaylaları, özellikle Toros Aladağlar ve Bolkarlar`da bulunan yaylalar çok zengin bir bitki örtüsü ve dağ çiçeklerine sahiptir. Ayrıca bu yaylalarda yaşayan yörüklerin folklorik özellikleri, yaşayışları, ekonomik etkinlikleri, el sanatları yöre halkının ve dağ ve doğa yürüyüşleri için buralara gelen turistlerin çok fazla ilgisini çekmektedir.

Niğde`de sosyal hayat

Nüfus

2000 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 348.081 olup, 126.812`si il ve ilçe merkezlerinde, 221.269` i köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 6485 km2 `dir.

Örf ve í‚detleri

Niğde ve çevresi tarihin seyri içinde Hitit, Frigler, Persler, İskender İmparatorluğu, Selevkoslar, Roma, Bizans, Müslüman Araplar, tekrar Bizans ve bilahare Selçuklu, Eretnaoğulları, Karamanoğulları ve Osmanlıların hakimiyeti altında kalmıştır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra bu bölgeye Türklerin yerleşmesiyle diğer kültürler, örf ve adetler unutulmuş ve Türk-İslam kültürü hakim olmuştur. Selçuklu devrinde Niğde askeri üs ve kültür merkezi ve Anadolu`nun sayılı büyük şehirlerinden biri haline gelmiştir. Osmanlılarda Niğde`ye büyük hizmetler yapılmış ve çok önem verilmişse de iç isyanlar Niğde`nin gelişmesini önlemiştir. Örf ve adetlerde Selçuklu ve Karaman Türklerinin tesiri büyüktür.

Mahalli Kıyafet

Kadınlar biri günlük ev elbisesi diğeri ``kişilik`` denen hususi günlerde giymek üzere bulundurdukları iki türlü elbise giyerler. Başlarına yazma örter, boyunlarına değirme alır, üzerlerine bindallı giyerler. Ayağa ise ``kaloş kundura`` giyilir.

Erkekler başlarına püsküllü fes giyerlerdi. Gövdeye yakasız mintan ve bunun üzerine cepken giyilirdi. Cepken kolsuzdur. Omuz başları kol gibi uzanır. Göğsü işlemelidir. Şalvarın cep ağızları ve yanları işlemelidir. Çoraplar yünden ve ayağa ise kaloş ayakkabı, yemeni veya çarık giyilirdi.

Mahalli Oyunlar

Niğde ili halk oyunları ve halk türküleri bakımından da çok zengindir. Müzik; yumuşak, içli ve basittir. Niğde`de “Halay”a Alay denir ve en çok tutunan oyundur. Diğer oyunları ise; Çekin Alay Düzülsün. Hop Cilveli, Hop Dündarlı, Develi, Ansam, Hora, Tombili, Ufacık, Menberli ve Kanacaktır.

Niğde`nin Yemekleri

Niğde tavası, saç kavurma, tandır ve çanak fasulyesi, zomu, mangır çorbası, oğma çorbası, öfeleme çorbası, düğcük çorbası, yoğurtlu çorba, sütlü çorba, nohutlu çorba, pancar çorbası, erişte pilavı ve çorbası, tarhana çorbası, kuskus pilavı ve çorbası, üzüm baranası, kabak köftesi, kabak musakkası, ditme, tirit, söğürme, valu söğürme, tatlı havu, ayvan baranası, soğan yahnisi, ekkabağı, mumbar dolması, papara, yumurtalı taze fasulye, kaygana, aşure, burma tatlısı ve kaşık kayganası.

Niğde`nin Özel Tatlıları

Höşmeri, Halveter, Kaygana, Pekmez, Aşüre, Zerde, Sarıburma, Tatlı Dürümü, Hurma Tatlısı, Kaşık Kayganası,İrmik Tatlısı, Halka Tatlı

Turistik yerleri

Niğde ili tarihi eserleri ve tabii güzellikleri bakımından zengin iller arasında yer alır. Selçuklu devri Türk eserleri bakımından Konya, Kayseri ve Sivas`tan sonra gelir. Bakımsızlık yüzünden birçoğu yıkılmıştır.

 • Alaaddin Camii: Birinci Alaaddin Keykubad zamanında Niğde Sancakbeyi Zeyneddin Başara tarafından 1233`te yaptırılmıştır. Selçuklu sanatının günümüze kadar en iyi korunmuş eserlerinden olup, mihrap ve minberi çok güzel bir sanat abidesidir. Niğde`nin en eski camisi olup Mimar Sıddık bin Mahmud ve kardeşi Gazi yapmıştır. Sarı ve kül renkli kesme taştan yapılan caminin doğu kapısı son derece güzel geometrik motiflerle süslüdür. Cami süslemeleri bakımından Selçuklu devrinin en kıymetli eserlerinden biridir. Damalı minaresi camiye ayrı bir güzellik katmaktadır.


 • Sungur Bey Camii ve Türbesi: Moğol asıllı Sungur Bey tarafından 1335`te yaptırılmıştır. On sekizinci asırda geçirdiği yangından sonra yeniden yapılmıştır. Mimari özelliği ve taş işçiliği şahane olan caminin süslemeleri çok zengindir. İlk yapıldığında iki minareliydi. Caminin yanında Sungur Beye ait sekiz köşeli bir türbe vardır.


 • Paşa Camii: On beşinci asra ait Osmanlı eseridir. Ali Paşa tarafından yaptırılan camiyi oğlu Murad Paşa genişletmiştir. 1909`da tamir gören caminin yanında türbe ve çeşme vardır.


 • Şah Mescidi: Sungur Bey Camii yakınında olup 1413`te yaptırılmıştır. Kare planlı bir camidir.


 • Hanım Camii: Alaaddin Tepesinin doğusunda olup 1452`de yapılmıştır. Arife Hanım tarafından tamir ettirildiği için Hanım Camii olarak bilinir. Karamanoğulları devri eseridir.


 • Dışarı Camii: On altıncı asır Osmanlı eseridir. Tek kubbelidir. İnce işçilikli ve sedef kakmalı minber Sungur Bey Camiinden getirilmiştir.


 • Ulu Cami: Bor ilçesindedir. Karamanoğlu Alaaddin Bey tarafından 1410`da yaptırılmıştır. Cami dikdörtgen biçimindedir.


 • Ak Medrese: Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey tarafından 1409`da yaptırılmıştır. Adını kapısındaki beyaz mermerden alır. Selçuklu mimari tarzının çok güzel bir örneğidir. Ali Bey Medresesi de denir. 1936`da restore edildikten sonra arkeoloji müzesi olarak kullanılmaktadır. Geometrik motiflerle süslü giriş kapısı çok güzeldir.


 • Hüdavend Hatun Kümbeti: Moğol İlhanlı valisi Sungur Bey zamanında, Dördüncü Kılıç Arslan`ın kızı Hüdavend Hatun tarafından 1312 senesinde yaptırılmıştır. Sekizgen planlı yapı içten kubbe, dıştan piramit çatı ile örtülüdür. Doğusunda bulunan taçkapı yıldız geçmeler ve çeşitli motiflerle süslenmiştir.


 • Gündoğdu Türbesi: Hüdavend Hatun Kümbetinin yanındadır. 1344`te ölen Hakkı Besvap için yaptırılmıştır. Kare planlı yapı içten kubbe, dıştan piramit çatı ile örtülüdür. Türbenin kapısı geometrik, bitki ve örgü motiflerinden meydana gelen kuşaklarla çevrilidir.


 • Sungurbey Kütüphanesi: Emir-ül-ümera Seyfeddin Sungur Ağa tarafından 1335 senesinde yaptırılmıştır. Günümüzde İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.


 • Niğde Kalesi: Selçuklu Sultanı Birinci Alaaddin Keykubat yaptırmıştır. Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde onarım gördüğü kitabe ve motiflerden anlaşılmaktadır. En son Fatih devrinde İshak Paşanın emriyle tamir ettirilmiştir. Safevi ve Akkoyunlu tehlikesi sona erince kale tamir ettirilmemiştir. Bugün kale ve onu çevreleyen üç sıra halindeki surlardan pek azı kalmıştır.


 • Niğde Müzesi: 1976`da yapılmıştır. Antik Çağa ait eserlerle, Selçuk ve Osmanlı devrine ait 12 bin eser sergilenir. Akmedrese de müze olarak kullanılmaktadır.


 • Tyana Harabeleri: Bor ilçesinin Kemerhisar bucağı yakınındaki şehir kalıntıları, Hititlere ait ve M.Ö. 2000 yılında önemli bir merkez olan Tuvana şehrine aittir.


 • Göllüdağ Harabeleri: Niğde`nin 40 km kuzeyinde Bozköy ve Kömürcü köyleri arasında Göllüdağ`da bir Hitit şehridir. Şehir kalıntıları 3 km<sup>2</sup>dir ve surlarla çevrilidir. M.Ö. 8. asırda yangın neticesi yıkılmış ve bir daha yapılmamıştır. Savaş ve tapınak kalıntıları vardır.


 • Kaya Kilise ve Manastırlar: Roma ve Bizans devrinde Ihlara Vadisinde kayalara oyulmuş kilise ve manastırlar olup, bazısı bir saatte gezilecek kadar büyüktür.


 • Su Kemerleri: Kemerhisar-Bahçeli kasabaları arasında Roma devrinden kalma su kemerleridir.


 • Roma Havuzu: Bahçeli kasabasındadır. Etrafı mermerle çevrili Roma devrine ait bir havuzdur.


 • Eski Gümüşler Manastırı: Niğde`ye 8 km mesafede Gümüşler kasabasındadır. Roma devrinde yapılmıştır.


 • Demirkazık Tepesi: Çok güzel manzaraları olan bu dağ yaz ve kış ayrı güzelliklere sahiptir. Kayakevinin bulunduğu bu dağ, kış sporlarına müsaittir. Dağcılık tesisleri ve alabalık üretme çiftliği vardır.


 • Hasan Dağı: Çok güzel manzaralı bir dağdır. Konik biçimde krater gölü vardır. Kış sporlarına müsaittir.


 • Köşk: Bor ilçesinin Bahçeli köyü yakınında yeşillik ve sulak bir mesire yeridir.


 • Keten Çimeni: Suyu bol, manzarası güzel ve yeşil bir yayladır.


Niğde`nin Türküleri • Ak sineye vardım koyun yaymaya
 • Atım kalk gidelim halephaneden
 • Badi saba
 • Bağa girdim üzüme
 • Bastım asmanın dalına
 • Bir yıldız doğdu yüceden
 • Çaya indim durnaya
 • Çekin halay düzülsün
 • Dama bulgur sererler
 • Eminem oturmuş yolun üstüne
 • Ereğliden çıktım sökün eyledim
 • Garip anam
 • Gökyüzünde asılıdır zembilim
 • Güverdim bostan oldum
 • İki durnam vardır aklı kareli
 • Katırcıoğlu
 • Kır at
 • Küçükten görmedim ana kucağı
 • Minarenin alemi
 • Mir Ali
 • Niğde bağları
 • Pınar başı burma burma
 • Sarı çiçek mor menevşe zamanı
 • Sarı kızın saçları
 • Su gelir akmayınan
 • Şu silleden gece geçtim
 • Yabandan gel (kostak yörü)
 • Yavru şahin enginlerde kışlamaz
 • Yüklendi çeyizimde gidiyor göçüm


Linkler}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar