Teşvikiye ile Osmanbey, Valikonağı ile Harbiye'nin keşişme noktasında bulunan Dikilitaş, Nişantaşı'nın simgesi olmuş ve Nişantaşı'na adını vermiştir.Üzerinde şu yazılıdır:"Sultan Mecid'in hiçbir karşılık beklemeden ortaya koyduğu eser".Hemen hemen her tarihi eserde olduğu gibi dikilitaşlar hakkında da çeşitli rivayetler vardır:Osmanlılar'da ünlü Yeniçeri okçularına Kemankeş denirdi.

Nişantaşı

Teşvikiye ile Osmanbey, Valikonağı ile Harbiye'nin keşişme noktasında bulunan Dikilitaş, Nişantaşı'nın simgesi olmuş ve Nişantaşı'na adını vermiştir.

Üzerinde şu yazılıdır: "Sultan Mecid'in hiçbir karşılık beklemeden ortaya koyduğu eser".

Hemen hemen her tarihi eserde olduğu gibi dikilitaşlar hakkında da çeşitli rivayetler vardır:

Osmanlılar'da ünlü Yeniçeri okçularına Kemankeş denirdi. Kemankeşler önünde yapılan ünlü ok atma yarışlarında , atılan okların düştüğü en uzak yere Menziltaşı adı verilen sütunlar dikilirdi. Nişantaşı adı buradan geliyor olabilir.

Bir başka rivayete göre, Padişahlar yaptıkları atışlar sonunda, iyi atış yaptıkları yeri işaretlemek için anıt taşlar diktirirlerdi. Bu da ikinci rivayet.

1780'lerde geniş bostanlar, çilek tarları ve kır kahvelerinin bulunduğu boş bir arazi görünümündeki semt Dolmabahçe Sarayı'nın sırtlarından başlayarak Maçka'dan yukarı doğru Teşvikiye, Rumeli Caddesi, Vali Konağı ekseninde bulunmaktadır.

Osmanlı'da ilk Nizam-ı Cedit'in kurulduğu zamanlarda bu bölge, ordunun atış talimleri yaptığı alandı. Atış talimleri sırasında padişahın namaz kılıp dinlenebilmesi için yapılan ahşap mescit günümüzün Teşvikiye Camii' nin temeli olup Nişantaşı'nda yapılan ilk bina olma özelliğini taşır. Ayrıca padişah, bir de bugünkü Sait Çiftçi İlkokulu olan Sübyan Okulu'nu (ilkokul) inşa ettirmiştir.

Sarayın Dolmabahçe'ye taşınmasından sonra hanedan üyeleri ve ileri gelen devlet görevlilerinin bölgeye yerleşmeye başlamasıyla bölge önem kazanmıştır. Abdülmecid bölgede bir yerleşim alanı kurulması isteğini belirtmek için bölgeye iki tane kitabe diktirmiştir. Bunlardan biri Valikonağı ile Teşvikiye Camii'lerinin kesiştiği noktada diğeri ise Teşvikiye Karakolu'nun bahçesinde bulunur. Pera'ya da yakın olan bu semt Pera'nın ticaret merkezi olmasından etkilenmiş ve büyük bir hızla gelişmiştir.

Saray Erkanı'nın Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasıyla gelişimi hızlanan semt, Cumhuriyet yıllarında da şehrin en seçkin semtleri arasında yer almıştır.

Yanıtlar