Nietzsche'nin Çalışmaları

Kısaca: Nietzsche'nin tüm eserleri: ...devamı ☟

Nietzsche'nin çalışmaları
Nietzsche'nin çalışmaları

Nietzsche`nin tüm eserleri:
# ``David Strauss: der Bekenner und der Schriftsteller``, 1873 (David Strauss Eleştirisi)
# ``Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben``, 1874 (Tarihin Yaşamımıza Etkisi)
# ``Schopenhauer als Erzieher``, 1874 (Eğitmen Olarak Schopenhauer)
# ``Richard Wagner Bayreuth`da``, 1876
 • İnsanca, Pek İnsanca
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt
 • İyinin ve Kötünün Ötesinde
 • Tan Kızılığı
 • Şen Bilim (La Gaya Scienza)
 • Ahlakın Soykütüğü Üzerine
 • Homeros ve Klasik Dilbilim
 • Schopenhauer`ci Felsefe ve Uygarlığı
 • Yunanların Trajik Çağında Felsefe
 • Zerdüşt Şiirine EklemelerBöyle Buyurdu Zerdüşt ilk başta üç bölümdü. Zerdüşt IV eklemedir (Zerdüşt IV)
 • Ecce Homo
 • Mektuplar


Müziğin Ruhundan Trajedinin Doğuşu

Nietzsche ilk kitabını 1872 de yazdı. Kitap ``Müziğin Ruhundan Tragedya`nın Doğuşu(Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik)`` adını taşıyordu ve 1886 de ``Trajedi`nin Doğuşu, Hellenizim ve Pessimizm (Die Geburt der Tragödie, Oder: Griechentum und Pessimismus)`` adıyla tekrar düzenlendi.

Bu eserleri, Yunan kültürünün aydınlanma çağına etkilerini konu alıyordu. Johann Winckelmann, ``History of Ancient Art``, 1764 Nietzsche`nin ana karakterleri Apollon ve Dionysos idi.

Kitabında yazar önce bir filozofa sonra da peygambere dönüşüyor gibi görünüyordu. Bu eseri akademik çevrelerce oldukça sert eleştirildi. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff en ağır eleştirileri yapanlardan biriydi. Bu eleştiriler Nietzsche`nin felsefesinin daha da koyulaşmasına sebep oldular.

Çağa Aykırı Düşünceler

Nietzsche yazmaya 1873 yılında başladı ve eserini 1876`da bitirdi. Bu çalışması Avrupa, özellikle Alman kültürü aleyhinde yazdıklarının bir derlemesi idi. İlk bölümünde yazar "Biz Filolohlar" diye başlıyor ve "Filologun Görevleri"ni anlatıyordu. Glenn W. Most, "On the use and abuse of ancient Greece for life", HyperNietzsche, 2003-11-09 en icon Kitap dört ciltten oluşmaktadır;
# ``David Strauss: der Bekenner und der Schriftsteller``, 1873 (David Strauss Eleştirisi)
# ``Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben``, 1874 (Tarihin Yaşamımıza Etkisi)
# ``Schopenhauer als Erzieher``, 1874 (Eğitmen Olarak Schopenhauer)
# ``Richard Wagner Bayreuth`da``, 1876

İnsanca Pek İnsanca

Nietzsche`nin bu eseri ilk olarak 1878`de yayınlandı. Daha sonra onu eserin ikinci cildi 1879`da takip etti. Eser aslında üç bölümden oluşmaktadır. ``Karışık Fikirler ve Maximler (Vermischte Meinungen und Sprüche)`` (İki bölüm), 1880: ``Gezgin Ve Gölgesi (Der Wanderer und sein Schatten)``. Üç böüm 1886 yılında ``İnsanca, Pek İnsanca; özgür ruhlar için bir kitap (Menschliches, Allzumenschliches, Ein Buch für freie Geister)`` başlığı altında toplandı.

Böyle Buyurdu Zerdüşt

anamadde|Böyle Buyurdu Zerdüşt Böyle buyurdu Zerdüşt Nietzsche`nin başeseridir.(Also Sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keinen, 1883-1885) Herkes için ve Hiçkimse için bir kitap. Nietzsche, Friedrich, "Thus Spoke Zarathustra" in the chapter "Why I Write Such Good Books" in ``Ecce Homo``, 1888 Nietzsche bu eserinde aforizmik ve lirik bir üslupla felsefesini sunmaktadır. Felsefesi genel anlamda "Sertlik" ve "Yenilik" üzerine kuruludur. Nietzsche felsefesini "eski levhaları yıkmak" üzerine kurmuştur. Behler, Ernst, ``Nietzsche in the Twentieth Century`` in ``The Cambridge Companion to Nietzsche``, Magnus and Higgins (ed), Cambridge Univ. Press, 1996, pp. 281-319

Nietzsche eserini ilk başta üç bölüm halinde yazmıştı. Fakat daha sonra eserine "Zerdüşt Şiirine Eklemeler" adında dördüncü bir bölüm ekledi.

İyinin ve Kötünün Ötesinde

Jenseits Von Gut und Böse adını taşıyan kitabında, Nietzsche`ye göre insan yaratısı olan iyi ve kötü dünyayı haksız yere şekillendirmiştir. Nietzsche bu kitabında sözkonusu tema çerçevesinde "nihilizmi anlama doğrultusundaki herhangi bir çabanın, yalnızca onun septomlarından hareket etmesinin bu anlama çabasını eksik kılacağı fikrinden hareketle, kendinden sonraki felsefeye de bir yöntem olarak büyük bir etkiye sahip olacak olan, “jeneoloji” metodunu geliştirir"[http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=35136&PN=1 alt bölümde ayrıntılı analiz bulunabilir., ahlakı temeller.

Yayınlanmamış eserleri

anamadde|Nietzsche`nin yayınlanmamış eserleri Nietzsche`nin pek çok yayınlanmamış eseri vardır. Bunlar daha sonra toplanmış ve kitaplaştırılmıştır. Genel anlamda, Yunan Felsefesi, aforizmalar esas temayı oluşturur. Nietzsche`nin yayınlanmamış eserleri de kardeşinin tahribatına uğramıştır. Daha sonra "Güç İstenci" adlı kitabında toplanmak istenmişse de, bu kitap şüphelidir.

Notları

reflist

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.