Nietzsche'nin Yayınlanmamış Eserleri

``Bu madde, Friedrich Nietzsche maddesinin alt başlığıdır.``

``Bu madde, Friedrich Nietzsche maddesinin alt başlığıdır.``

Nietzsche`nin pek çok yayınlanmamış eseri vardır. Bunlar daha sonra toplanmış ve kitaplaştırılmıştır. Genel anlamda, Yunan Felsefesi, Aforizmalar esas temayı oluşturur. Nietzsche`nin yayınlanmamış eserleri de kardeşinin tahribatına uğramıştır. Daha sonra "Güç İstenci" adlı kitabında toplanmak istenmişse de, bu kitap şüphelidir.

Kronolojik Olarak Eserleri

 • 1858 Hayatımda
 • 1862 Kader ve Tarih
 • 1862 İrade ve Kaderde özgürlük
 • 1862 Müziğin esası. (üç bölüm)
 • 1862 Müzik kompozisyonu: "Ermanarich."
 • 1863 Kıskançlar Her Zaman Mutlu Mudur?
 • 1864 Hayatım
 • 1864 Karamsarlık
 • 1867 Leipzig`deki İki Yılıma Bakış.
 • 1868 Schopenhauer.
 • 1868 Ders notları...(Kant ile ilgili)
 • 1869 Konferans metinleri (İngilizce ve Yunanca metinlerinin isimleriyle)SS1869 - WS1869-70:
*Prolegomena to the Choephori of Aeschylus.
*On the Choephori.
*Commentary on the Choephori.
*The Greek Lyricists.
*Lectures on Latin Grammar.
*Aeschylus: Choephori, Verse 1-450.
*Hesiod: Gí©nos kaí¬ bí­os Hêsiodou. Certamen. Erga.
*Greek Lyricists.
 • 1870 Yunan Kültürü ile ilgili İki Konferans:
*Yunanlarda Müzikli Drama
*Sokrates ve Trajedi
*Sofokles Trajedisi ile ilgili 20 ders notu.
*Cicero Akademisi
 • 1870 Dionysos Dünya Bakışı
 • 1870 Trajedi`nin Doğuşu fikirleri
 • 1870 Ders notları
*Yunan Ritmi
*Ritim ve ölçü ile ilgili notlar
*Ölçülü Ritim üzerine
*Ritimsel Hareketler
1871 Ders notları (İnilizce metinlerinin isimleriyle)
*Encyclopedia of Class Philology and Introduction to the Study of the Same.
*Platon diyalogları üzerine çalışmalar
*Latin Epigrafisi üzerine çalışmalar
*Platon öncesi filozoflar
 • 1872 Enstitülerimizin geleceği üzerine
 • 1872 Yazılmamış beş kitap için beş önsöz.
 • 1872 Ders notları
*History of Greek Eloquence.
 • 1873 Yunanlıların Trajedi Çağında Felsefe
1873 Ders notları
*The Diadochai of the Pre-Platonic Philosophers.
*Platon`un hayatı ve eserleri
1874 Ders notları
*Retorik üzerine
 • 1874 Ders notları (İngilizce metinlerinin adlarıyla) WS1874-75:
*Outline of the History of Eloquence.
*Introduction to Aristotle`s Rhetoric.
*Aristotle`s Rhetoric I: Third Book of the Rhetoric.
 • 1875 Ders notları SS1875:
*Yunan kültür tarihi (I ve II)
*Aristotele retoriği
*Yunan kültür tarihi (III)
*Yunan dini
*Plato`nun hayatı ve dersleri
*Aristotele retoriği
*Yunan dini üzerine.
*Platon
1878 Ders notları
*Yunan şairleri
*Plato derslerine giriş


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.