Niksar, Tokat

Niksar, Orta Karadeniz Bölümünün iç kesiminde yer alan Tokat ilinin bir ilçesidir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: niksar, tokat, 1067, 1068, 1073, 1175, 1341, 1387, 1398, 16 haziran, 1919, 20 haziran
Niksar, Tokat
Niksar, Tokat
{{TR-ilçe |Resim=niksar01.jpg |Başlık= |İlçe adı =Niksar |İl =Tokat |Yüzölçümü =955 |Nüfus =90.672 |Nüfus yoğunluğu= |Mahalle sayısı = |Köy sayısı = |Koordinatlar =40°35` kuzey enlemi ile 36°58`doğu boylamı |Başkan = |adresi= |Kaymakam= |adresi2= }}

Niksar, Orta Karadeniz Bölümünün iç kesiminde yer alan Tokat ilinin bir ilçesidir. Niksar 1891 yılında belediyelik olmuştur. Toprak bakımından ilin beş büyük ilçesinden birisidir.

Tarihte Niksar

Pers İmparatorluğu`nun sona ermesiyle kurulan Pontus Krallığı döneminde Caberia adıyla anılan Niksar; Sayfiye alanlarına pek çok tapınak, saray ve yerleşim birimi inşa edilmiştir. M.Ö. 72 yıllarında Romalılarla Pontuslular arasında cereyan eden Mithridat savaşlarının üçüncüsü Niksar`da yapılmış ve şehir Romalıların eline geçmiştir.

Niksar, Romalılar döneminde Diospolis, Sebaste ve Neocaeserea gibi isimlerle anılmıştır. Bugün kullanılan Niksar adının, Neocaeserea`dan kısaltıldığı görüşü ağır basmaktadır. 1672 yılında Niksar`a gelen Evliya Çelebi ise Seyahatname`sinde;

“Bu Niksar`ın doğusu Nik Hisar, yani iyi hisar olup hafifletmek suretiyle yanlış olarak Niksar denir”`` demektedir.

Roma İmparatorluğu`nun M.S. 395 yılında ikiye bölünmesiyle Niksar, Bizans egemenliğine girmiştir. XI. yy.da Türklerin Anadolu`ya yaptıkları akınlarda 1067 yılında Alparslan`ın komutanlarından Afşin Bey tarafından fethedilmiş, ancak 1068 yılında tekrar Bizans`ın eline geçmiştir. Malazgirt Savaşı sonrasında ise Artuk Bey tarafından fethedilen Niksar, 1073`te tekrar elden çıkmıştır.

Niksar`ın asıl fatihi Danişmendli Devleti`nin kurucusu olan Melik Danişmend Gümüştekin Ahmet Gazi olmuştur. Danişmend Gazi fetihten sonra Niksar`ı sahil Rumlarına karşı mücadelede kendisine hem bir üs hem de bu devletin başkenti olarak seçmiştir. Bu dönemde Niksar ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

1175`te II. Kılıçaslan zamanında Selçuklu topraklarına katılan Niksar, Moğol istilası ile 1341`de önce Eretna Devleti`nin daha sonra da Tacettinoğulları Beyliği`nin hakimiyetine girmiş ve bu beyliğin merkezi olmuştur.

1387 yılında Niksar`ı ele geçiren Kadı Burhaneddin`in bir savaşta öldürülmesi üzerine bölge halkı Yıldırım Beyazıt`tan yardım istemiş ve Yıldırım Beyazıt`ın oğul Süleyman Çelebi 1398`de Niksar`ı Osmanlı topraklarına katmıştır.

Fatih Sultan Mehmet`in Trabzon seferi, Yavuz ve Kanuni`nin doğu seferleri sırasında uğradıkları tarihi şehir, Osmanlıların son yıllarında Tokat Sancağı`na bağlı bir kaza merkezi olarak varlığını sürdürdü.

Tarihi geçmişinin simgesi olarak Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmendli ve Osmanlı Devleti`nden kalma pek çok eser hala şehrin tabii bir parçası olarak ayaktadır. İstiklal Savaşı sırasında Rum ve Ermeni çetelerinin baskılarıyla karşılaşan Niksar, diğer taraftan memleketimizi işgal eden düşmanlara karşı, 16 Haziran 1919`da İzmir`in işgalini protesto etmek amacıyla Anadolu`daki ilk mitinglerden birini gerçekleştirerek Cumhuriyetten bugüne kadar varlığını sürdürmektedir.

20 Haziran 1919`da İzmir`in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Tokat`taki ilk miting Niksar`da yapmıştır. Binlerce kişinin katıldığı miting sonunda Redd-i İlhak Cemiyeti Reisi Hacı Mahir Bey`in imzası ile İtilaf Devletleri temsilcilerine aşağıdaki metinle telgraf çekilmiştir.

“Niksarlılar; hukukun hamisi olduğunu iddia eden Wilson`a ve diğer devletlere müracaat ediyoruz. Artık bizim feryadlarımıza kulak tıkamayınız. Bizim tamamiyeti mülkiyemize mevcudiyeti milliyemize tecavüze devamı kasdediyorsanız en kısa yol bizi öldürmektir. Geliniz, öldürünüz. Biz Türk olarak en küçük vatan parçasının Türk kalmasını istiyoruz, siz de buna söz vermiştiniz. Şimdi ise sözünüzde durmadığınızı görüyoruz. Anadolu`ya uzatılacak bir tecavüz bizi öldürmek için uzatılan bir adımdır.”``

Tarihi eserleriCoğrafi Konum

Kuzeyinde Canik Dağları, güneyinde Dönek Dağı ve bu iki dağın arasında ise Niksar Ovası yer almaktadır. Canik Dağları Karadeniz`e paralel uzanan platolarla kaplıdır. Bu platolardan Çamiçi Yaylası yalnız Niksar`ın değil Tokat`ın da en önemli yaylalarındandır.

Akarsular bakımından oldukça zengin olan Niksar topraklarını Kelkit Çayı ve bu çayın irili ufaklı kolları sular. Kelkit Çayı`nın suladığı ve taşıdığı alüvyonlarla bereketine bereket kattığı Niksar Ovası, Karadeniz Bölgesi`nin en önemli ovalarından birisidir.

Tarım arazisi bakımından elverişli bir ovaya sahip olan ilçenin %53`ü orman ve fundalıklarla, %12`si çayır ve meralarla kaplıdır. İlçe topraklarının %32`si ekilip dikilirken, yalnızca %3`ü tarıma elverişli değildir.

Niksar`ın kuzeyindeki yüksek kesimlerde kayın, çam, gürgen, ladin; alçak kesimlerdeki düzlüklerde kavak ve söğüt; ovada otsu bitkiler; vadilerde ise meyvelikler bitki örtüsünü oluşturur.

Dağ ve ormanlarda yaşayan başlıca av hayvanları sansar, tavşan, kurt, tilki, vaşak, ayı ve domuzdur. Kuş türleri içinde ise keklik, yaban ördeği ve bıldırcın önemli yer tutar.

Niksar`da Orta Karadeniz Bölümü iklimiyle, İç Anadolu İklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Kışlar genellikle ılık ve yağışlı, yazlar sıcak geçer. Her aya yağış alan ilçenin yıllık yağış ortalaması 475,2 mm, yıllık sıcaklık ortalaması ise 14,7°C`dir.

Ekonomik ve Sosyal Hayat

İlçede ekonomik hayat geniş ölçüde tarıma dayalı olmakla birlikte, son yıllarda sanayide de önemli ölçüde ilerlemeler kaydedilmiştir. Kelkit ırmağının suladığı Niksar ovası tümüyle tarıma ayrılmıştır. Ayrıca Karadeniz ile İç Anadolu arasında bir geçit bölgesinde yer alan ilçede iklim şartları da tarımsal üretime elverişli bir ortam yaratır. Ekime elverişli alanların % 37,8 gibi büyük bir bölümünde tahıl üretimi yapılmaktadır. İlçede tahıl üretimi yapılan alanları sırasıyla meyvelikler, endüstri bitkileri, sebzelikler ve baklagil üretimi yapılan alanlar izlemektedir. İlçede yetiştirilen başlıca tahıllar; buğday, arpa ve mısırdır. Bunun yanında şekerpancarı, tütün, ayçiçeği, patates ve mahlep gibi sanayiye hammadde olan ürünlerde üretilmektedir. İlçede en çok yetiştirilen meyveler; üzüm, elma, kiraz, şeftali ve cevizdir. Cevizin Niksar`da önemli bir yeri vardır. İlçe ekonomisine büyük bir katkı sağlayan ceviz, kırım atölyelerinde içleri çıkarıldıktan sonra genellikle yurtdışına satılmaktadır.

Niksar orman varlığı açısından Tokat`ın en önemli ilçesidir. Tokat`taki ormanların % 48,9`u Niksar ilçesi sınırları içerisinde kalır. Niksar`da büyük ölçüde kavak üreticiliği de yapılmaktadır.

Çamiçi Yaylası ile yayla turizminin önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Niksar geçimşte düzenlemiş olduğu Yayla Şenlikleriyle bu konuda önemli adımlar atmıştır.

Önceleri daha çok tarıma ve küçük sanayiye dayanan sanayi yapısı günümüzde büyük ölçüde gelişme göstermiş, başta gıda, konfeksiyon, dokuma ve ağaç işleme sanayiinde birçok işyeri kurularak önemli ölçüde istihdam sağlayan teşebbüsler haline gelmiştir.

Dünyanın en yumuşak ve içimi en leziz olan Niksar Ayvaz Suyu`nunda ilçe ekonomisine büyük bir katkısı vardır. Dolum tesislerinde şişelenen sular yurdun her bölgesine dağıtılmaktadır.

İlçenin ünlüleriDış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

niksar tokat 1067 1068 1073 1175 1341 1387 1398 16 haziran 1919 20 haziran
...

Okuma Önerileri

Artova,Tokat
3 yıl önce

Artova, Tokat'ın bir ilçesidir. Tokat il merkezine 38 km uzaklıktadır.

Artova, Tokat, Almus, Tokat, Başçiftlik, Tokat, Erbaa, Tokat, Evliya Çelebi, Niksar, Tokat, Pazar, Tokat, Reşadiye, Tokat, Seyahatname, Sulusaray, Tokat, Taslak
Artova, Tokat
3 yıl önce

Artova, Tokatın bir ilçesidir. Tokat il merkezine 38 km.uzaklıktadır. Son nüfus sayımına göre 2000 yılı nüfusu 5610 kişidir. 1 Haziran 194

Artova, Tokat, Almus, Tokat, Başçiftlik, Tokat, Erbaa, Tokat, Evliya Çelebi, Niksar, Tokat, Pazar, Tokat, Reşadiye, Tokat, Seyahatname, Sulusaray, Tokat, Taslak
Ataköy
3 yıl önce

Ataköy, şu anlamlara gelebilir:

Ataköy, Adana, Afyonkarahisar, Ahmetli, Aksaray, Ankara, Ataköy, Balıkesir, Ataköy, Devrek, Ataköy, Karataş, Ataköy, Pınarhisar, Ataköy, Çarşamba
Ataköy Barajı
3 yıl önce

Ataköy Barajı, Tokat`inde, Yeşilırmak üzerinde, hidroelektrik enerji üretimi amacı ile 1975-1977 yılları arasında inşa edilmiş bir barajd

Ataköy Barajı, 1975, 1977, Adıgüzel Barajı, Akdeniz Bölgesi, Akkaya Barajı, Akköy Barajı, Alakır Barajı, Almus Barajı, Altınapa Barajı, Altınhisar Barajı
Atlasjet
2 yıl önce

Atlasjet Havacılık A.Ş. 14 Mart 2001 tarihinde Öger Holding A.Ş.

Atlasjet, Adana, Ankara, Antalya, Atatürk Havalimanı, Bodrum, CEO, Corendon Havayolları, Dalaman, Edremit, Erzincan
Aybastı, Ordu
3 yıl önce

Aybastı Ordu'nun denizden uzak iç kısmındaki (güneyindeki) bir ilçesidir. Halkın önemli bir bölümünü Türkmen olan Çepniler oluşturur.

Aybastı, Ordu, Akkuş, Ordu, Aybastı, Fatsa, Ordu, Gölköy, Ordu, Gülyalı, Ordu, Gürgentepe, Ordu, Kabadüz, Ordu, Kabataş, Ordu, Korgan, Ordu, Kumru, Ordu
Ağcaşar
3 yıl önce

Ağcaşar, Erzurum

Ağcaşar, Ağcaşar, Kayseri, Ağcaşar, Tokat, Ağcaşar, Kahramanmaraş, Ağcaşar, Erzurum, Anlam ayrım
Bahadın, Yozgat
3 yıl önce

Bahadın, Yozgat iline bağlı bir yerleşim yeri olup 39.

Bahadın, Yozgat, Ankara, Berlin, Boylam, Den Haag, Enlem, Nüfus, Posta kodu, Taslak, Türkiye il alan kodları, Yozgat
Ballıca
3 yıl önce

Ballıca - Manisa ili Akhisar ilçesinin köyü

Ballıca, Ballıca, Karadeniz Ereğli, Bitlis, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hizan, Bitlis, Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Koyulhisar, Sivas, Mersin
Balyan Ailesi
3 yıl önce

Balyan Ailesi 18. ve 19. yüzyıllarda hassa mimarı olarak Osmanlı Devleti tarafından yaptırılan birçok önemli mimari esere imzasını atan Erm

Balyan Ailesi, 1764, 1768, 18. yüzyıl, 1800, 1824, 1826, 1831, 1833, 1835, 1837
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.