Nil Muharebesi

Kısaca: Nil Muharebesi, Fransız Devrim Savaşları içinde en önemli deniz savaşlarından biridir. Fransa'nın Mısır Seferi'nin ilk aşamalarındandır. Amiral Horatio Nelson komutasındaki İngiliz donanmasıyla Amiral François-Paul Brueys D'Aigalliers komutasındaki Fransız donanması arasında 1-2 Ağustos 1798 tarihinde, Nil deltasındaki Abukir Koyu'nda gerçekleşmiştir. Abukir Deniz Muharebesi olarak da adlandırılır. ...devamı ☟

Nil Muharebesi
Nil Muharebesi

Nil Muharebesi, Fransız Devrim Savaşları içinde en önemli deniz savaşlarından biridir. >Fransa'nın Mısır Seferi'nin ilk aşamalarındandır. Amiral [[Horatio Nelson komutasındaki İngiliz donanmasıyla Amiral François-Paul Brueys D'Aigalliers komutasındaki Fransız donanması arasında 1-2 Ağustos 1798 tarihinde, Nil deltasındaki Abukir Koyu'nda gerçekleşmiştir. Abukir Deniz Muharebesi olarak da adlandırılır. Bağlam Generel Napolyon Bonapart komutasındaki Fransa ordusunun Mısır'ı istila etmesi, Uzakdoğu'daki İngiliz çıkarlarını tehdit etmekteydi. Fransız ordusuyla birlikte Mısır'a gelen bilim heyetinin görevlerinden biri, Akdeniz'le Kızıldeniz arasında bir gemi yolunun inşaası konusunda fizibilite çalışmaları yapmaktı. Muharebe Stratejisi Fransız ordusunun Mısır'da karaya çıkışından hemen hemen üç hafta sonra, [1 Ağustos [1] tarihinde, Amiral Nelson komutasındaki 14 parça gemiden oluşan İngiliz donanması, Fransız ordusunun ikmalini ve denizden korumasını üstlenen Fransız donanmasını saptadı. Fransız donanmasındaki gemiler, sancak tarafları açık denize dönük olarak demirlemiş ve birbirlerine zincir hattıyla bağlanmışlardı. Bu zincir hattı, İngiliz gemilerinin aradan geçmesini engelleyecek bir hat oluşturmak amacındaydı. Nelson bu tertiplenişte zayıf noktayı hemen keşfetmiştir. Gemilerini iki gruba ayırmış, bir grup geminin Fransız gemi hattının önünden geçerek bu hat ile sahil arasına kaymasını emretmiştir. Diğer grup gemiler ise Fransız donanmasının üzerine ilerlemişler, sola çark ederek sancak toplarını Fransız gemilerine çevirmişlerdir. Böylece Fransız gemileri iki ateş arasına alınmıştır. Nelson'un saldırı için geceyi seçmesi de gemilerinin manevrasının gizlenmesi konusunda avantaj yaratmıştır. Sonuçlar Sonuçta Nelson Abukir Limanı'nda demirli Fransız donanmasını imha ederek Mısır'daki Napolyon ordularının Fransa ile deniz bağlantısını kesmiştir. Kuşkusuz Bonapart, ordularının gıda gereksinimini "yerinde ikmal" ilkesiyle Mısır'dan sağlayabilirdi. Ancak cephane ve silah ikmali konusunda zorluklar yaşanacaktı. Ordusunun tamir atölyeleri vardı ancak, gerekli malzemenin deniz yolundan sağlanamaması, Mısır'da bunun için yeterli tesislerin bulunmaması Bonapart'ı bir karar vermeye zorlayacaktı. Donanma ile ikmal sağlanabilse, Mısır'da kalınıp bölge tutulabilirdi. Ama şimdi uzun süre Mısır'da kalınması olanaksız hale gelmişti. Bonapart bunun üzerine Orta Doğu yönünde ilerlemek zorunda kalmıştır. Muhtemelen, Osmanlı İmparatorluğu'nu, gerekli malzemeyi kendisine sağlayacak bir antlaşmaya zorlamak hesabındaydı. Ancak ordusu Akka kalesi önünde durdurulmuş, Mısır'a dönmek zorunda kalmıştır. Ordusunun Mısır'da uzun süre kalamayacağını bilen Napolyon, bu orduyu Mısır'da bırakarak Fransa'ya dönmüştür. Nil Savaşı ve bunun ardından gelen Akka yenilgisi, Napolyon'un Mısır Seferi'nin başarısızlığına neden olmuştur.

Linkler

* http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Nile

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nil (anlam ayrımı)
6 yıl önce

eyaletinden biri, Mavi Nil Eyaleti, Sudan'ın 15 eyaletinden biri, Nil Manastırı, Svettsa Yarımadasında yer alan erkek monastırı, Nil Muharebesi, Fransız Devrim...

Piramitler Muharebesi
6 yıl önce

Piramitler Muharebesi, 21 Temmuz 1798 yılında Mısır'daki Napolyon komutasındaki Fransız ordusu ile yerel Memlûk kuvvetleri arasında meydana gelen çatışma...

Ridaniye Muharebesi
6 yıl önce

Ridaniye Muharebesi, 22 Ocak 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlûk Sultanlığı arasında geçen muharebedir. Muharebeyi I. Selim komutasındaki Osmanlı ordusu...

Horatio Nelson
3 yıl önce

sergilenmektedir. St. Vincent Muharebesi Nil Muharebesi Santa Cruz de Tenefire Muharebesi Kopenhag Muharebesi Trafalgar Muharebesi (Bu savaşta ölmüştür.) Temel...

MÖ 47
6 yıl önce

2 Ağustos - Zela Muharebesi gerçekleşti. Nil Savaşı gerçekleşti. Caesarion, Antik Mısır tahtına çocuk yaşta çıkmış olan Ptolemaios hanedanının son Kralı...

Napolyon Savaşları
3 yıl önce

Austerlitz’de çıkmıştır. “Üç İmparator Muharebesi” olarak da bilinen 2 Aralık 1805 tarihli Austerlitz Muharebesi de Napolyon’un zaferiyle sonuçlanmıştır...

Napolyon Savaşları, Napolyon Savaşları
Fransa'nın Mısır ve Suriye Seferi
6 yıl önce

saldırdı; bu şekilde başlayan Nil Savaşı’nda Britanya donanması parlak bir zafer kazandı. Nil Savaşı, Abukir Deniz Muharebesi olarak da adlandırılmaktadır...

Valmy Muharebesi
6 yıl önce

Valmy Muharebesi, 20 Eylül 1792 tarihinde, Avusturya İmparatorluğu destekli Prusya Krallığı ile Fransa Cumhuriyeti arasında gerçekleşmiş muharebedir. Fransız...