Nis�� Suresi

nas suresi

Nas Suresi, Kur`an-ı Kerim`in yüz on dördüncü sûresi.

Beled Suresi

Beled Suresi, Kur`an-ı Kerim`in doksanıncı sûresi.

Nas Sûresi

Nas Suresi (Arapça: سورة الناس) Kur'an'ın 114. ve son suresidir. 6 ayetten oluşur.

Hakka Suresi

Hakka Suresi, Kur`an-ı Kerim`in altmış dokuzuncu sûresi.

Hicr Suresi

Hicr Suresi, Kur`an-ı Kerim`in on beşinci sûresi.

Mü'minun Suresi

Mü`minun Suresi, Kur`an-ı Kerim`in yirmi üçüncü sûresi.

A'râf

A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

A'râf sûresi

A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

Araf Suresi

A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

Nazi'at Suresi

Nazi'at Suresi (Arapça: سورة النازعات) Kur'an-ı Kerim'in 79. suresi. Mekke'de Nebe' Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmaktadır.