Nisik��Y, Sinop

Akçabük

Tekke (anlam ayrımı)

Sinoplu Marcion

Marcion (Μαρκίων) (İ.S. 85-160) Roma'daki Hristiyan klisesi tarafından Sapkın (Heretic) kabul edilmiştir. Kilise babası Tertullianus (y. 150-223/225) kendi zamanında Marcionculuğun “bütün dünyayı kapladığından” söz etmektedir. Marcion'un kendisi ve öğren...

hatip

Hatip, topluluk karşısında etkili konuşma becerisine sahip kişi.

Sinop (anlam ayrımı)

* Sinop (il)* Sinop (merkez)* ''Sinop'' «Синоп» - Rusya İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ''Ekaterina II'' sınıfı «Екатерина II» zırhlının üçüncü gemisi.

inceburun

İnceburun, Anadolu'nun en kuzey noktası. Karadeniz'e uzanan Sinop Yarımadasının kuzeybatı ucunda yer alır.

Dudaş

Pirahmet

Pirahmet - Gümüşhane ili merkez ilçesinin köyü

Sarıyar

Şıhlar, Boyabat

Şıhlar köyü, Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı bir köydür.