NISPET (türkçe) anlamı
1. oran
2. kıskandırmak ya da üzmek için.
3. bağıntı
4. ilgi
5. ilinti
birini üzmek için ya da inat olsun diye yapılan iş.
NISPET (türkçe) anlamı
6. Oran:
Zira melal devri uzadığı nispette teheyyüç kuvvetli ve devamlı oluyor.- R. H. Karay.
7. 2. anlamı Bağıntı
8. ilgi
9. ilinti
10. 3. anlamı zarf Kıskandırmak veya üzmek için:
Bunu bana nispet yapıyor.- .
11. 4. anlamı halk ağzında Birini üzmek için veya inat olsun diye yapılan iş.
NISPET (türkçe) ingilizcesi
1. n. spite
2. defiance
3. relation
4. relativeness
5. proportion
NISPET (türkçe) fransızcası
1. proportion [la]
NISPET (türkçe) almancası
1. n. Maß