Nixon Doktrini

Kısaca: 1968'de ABD Başkanı seçilen Richard Nixon 1974 Temmuz'unda Watergate Skandalı sonucu istifa edinceye kadar, dünya politikası açısından önemli girişimlerde bulunmuştur. Kendisine bu yönden Dışişleri Bakanı Henry Kissinger de çok yardımcı olmuştur. Nixon'un ABD dış politikasında ve uluslararası ilişkilerde büyük etkileri olan en önemli girişimleri Vietnam Savaşı'nın durdurulması, Çin'i ziyaretle bu büyük ülkeyle temaslara geçilmesi, Sovyet Rusya ile stratejik silahlar ve nükleer savaş konusunda ...devamı ☟

Nixon Doktrini
Nixon Doktrini

1968'de ABD Başkanı seçilen Richard Nixon 1974 Temmuz'unda Watergate Skandalı sonucu istifa edinceye kadar, dünya politikası açısından önemli girişimlerde bulunmuştur. Kendisine bu yönden Dışişleri Bakanı Henry Kissinger de çok yardımcı olmuştur.

Nixon'un ABD dış politikasında ve uluslararası ilişkilerde büyük etkileri olan en önemli girişimleri Vietnam Savaşı'nın durdurulması, Çin'i ziyaretle bu büyük ülkeyle temaslara geçilmesi, Sovyet Rusya ile stratejik silahlar ve nükleer savaş konusunda bazı anlaşmalar yapılması, 1973'te Ortadoğu'daki Ekim Savaşı sonunda bazı anlaşmalar yapılarak barış görüşmelerinin başlatılması gibi hususlardır ve bu girişimler dünya barışına yararlı olmuşlardır.

Başkan Nixon bu politikayı bazı belirli pratik ilkelere dayandırmaktaydı ve bunların tümüne uzmanlarca Nixon Doktrini denmiştir.

1. Amerika dost ülkelerle bir nevi ortaklık kurmalı barış yükümlülükleriyle yararları bu ortaklıkta adilane paylaşılmalıdır.

2. Amerika olsun, dostları olsun, anlaşmazlıkla sonuçlanabilecek sorunların derin nedenlerine çözüm yolu bulmak için her an müzakereye hazır olmalıdırlar.

Doktrinin özeti şudur: Amerika kuvvetli olmalıdır, fakat, uluslararası sorunların çözümüne elde silah ile değil müzakere ile gitmelidir.

Nixon'un başkanlıktan istifasından sonra da ABD'nin dış politikasında değişiklik olmayacağı özellikle belirtilmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Richard Nixon
3 yıl önce

bomba yağdırdıktan ve Kamboçya'yı istilayı kararlaştırdıktan sonra, Nixon Doktrini uyarınca bir süre sonra Vietnam'daki ABD askerlerini geri çekmeye başlayarak...

Richard Nixon, 1913, 1953, 1961, 1969, 1974, 1994, 20 Ocak, 22 Aralık, 22 Nisan, 9 Ağustos
Carter Doktrini
3 yıl önce

üretilen üç ayrı doktrin; Truman Doktrini, Eisenhower Doktrini ve Nixon Doktrini, Carter Doktrini'nin şekillenmesine yardım etti. Truman Doktrini, Sovyet Komünizmi...

Brejnev Doktrini
3 yıl önce

Brejnev Doktrini, Soğuk Savaş dönemi sırasında Sovyetler Birliğinin dış politikasını belirleyen bir doktrindir. II. Dünya Savaşının ardından dünyada öne...

Eisenhower Doktrini
3 yıl önce

kadar Amerika; Orta Doğu ile ilgisini ilk defa Truman Doktrini ile göstermiş ise de, Truman Doktrini sadece Türkiye ve Yunanistan’a ve yine sadece askeri...

Eisenhower Doktrini, 1957, 5 Ocak, ABD Kongresi, ABD Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi, Afganistan, Dwight Eisenhower, Fas, Irak, Libya
Nixon'ın Çin Ziyareti
6 yıl önce

John Adams müziksel olarak bu ziyareti konu alan modern minimalist müzik stilinde Nixon in China (Nixon Çin'de) adlı bir "haber operası" bestelemiştir....

Nixon`ın Çin Ziyareti, 12 Eylül Darbesi, 1972, 1973 Şili Darbesi, 1989 Devrimleri, 21 Şubat, 28 Şubat, 68 Kuşağı, ABD, ABD`deki Sovyet Casusları, ABD Casusları
Truman Doktrini
3 yıl önce

Truman Doktrini, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır. Truman Doktrini, Amerika...

Truman Doktrini, 12 Eylül Darbesi, 1973 ޞili Darbesi, 68 Kuşağı, ABD, Ajax Operasyonu, Alexander Dubček, Amerika Birleşik Devletleri, Angola İç Savaşı, Arap-İsrail Savaşları, Asya
Monroe Doktrini
3 yıl önce

Monroe Doktrini, ABD Başkanı James Monroe'nin, 2 Aralık 1823'te kongreye sunduğu doktrin. Doktrinin öngördüğü hususlar şöyleydi: Anti-koloniyalizm görüşü:...

Monroe doktrini, 1823, 2 Aralık, Birinci Dünya Savaşı, Versay Antlaşması, Warren G. Harding, Versay
1973 Şili Darbesi
3 yıl önce

büyük sorunlar başgöstermişti. 9 Ekim 1973'te Nixon ile danışmanı Kissinger arasında telefon görüşmesinde Nixon, darbenin başarıya ulaşmış olmasındaki mutluluğu...

1973 şili darbesi, 1973 şili darbesi