Niy��Z��-I M��Sr��

Hiperbolik düzlemin dönüşüm grubu

Hiperbolik düzlemin dönüşüm grubu, ''genel Möbius grubu''nun alt grubu olup M\ddotob(\mathbbH) ile gösterilir. ''Üst yarı düzlem''i koruyan bu grup ''Riemann küresi'' üzerinde tanımlıdır. M\ddotob(\mathbbH) nin etkisi altında ''hiperbolik doğru''lar yine...

Kaldırılabilir tekillik

kaldırılabilir tekillik veya daha düzgün bir söylemle, bir holomorf fonksiyonun kaldırılabilir tekilliği, fonksiyonun görünüşte holomorf olmadığı; ancak daha yakın bir incelemeden sonra fonksiyonun tanım kümesinin bu tekilliği de içerecek şekilde genişlet...

Strence

(Strence:Ŝtŕensk)

Frank Ramsey

Picard teoremi

Picard teoremi (''Pikar teoremi'' olarak okunur) analitik bir fonksiyonun görüntü kümesiyle ilişkin ayrı ayrı ama yine de birbirine bağlı iki teoremdir.

Poligama fonksiyonu

poligama fonksiyonu' eşitliğin soludur ve türevin kuvvetine ''m'' konulduğunda eşitliğin sağ tarafındaki gama fonksiyonu'nun logaritma'sının

Metro sistemleri listesi

Metro sistemi bir trenle hızlı ulaşım sistemidir. İlk metro Londra'da 1863'te açılan Londra metrosudur. Bugün, Dünya'da 140 civarında metro sistemi bulunmaktadır ve en büyüğü Şanghay metrosudur.

Hadamard üç çember teoremi

Hadamard üç çember teoremi veya sadece üç çember teoremi holomorf fonksiyonların çember üzerindeki maksimum değerleriyle ilgili bir sonuçtur.