Nizam-��L M��Lk

Nizamı Cedid

DNA süpersarımı

DNA süpersarımı, bir ucu sabitlenmiş bir DNA molekülünün serbest ucunun molekülün uzun ekseni etrafında döndürülmesidir.

LK

LK (Lunniy Korabl, "Ay Kondusu"), Sovyetler Birliği'nin 1960'lardaki çok gizli insanlı Ay projesinde Ay yüzeyine bir kozmonot indirmesi planlanan uzay aracı. LK, ABD'nin Apollo tasarısında kullanılan ve iki uzayadamı taşıyan Ay Örümceği'nden küçüktü, sade...

Seyyid Nizam

Seyyid Nizam (d. ? - ö. M. 1550 / H. 957), asıl adı Nizameddin Ahmed Eba Nesim, İstanbul evliyalarından. Seyyid Nizam diye anılmasına medfun bulunduğu

Lunniy Korabl

El-Hâdî bin el-Nizâr

El-Hâdî bin el-Nizâr ya da Ebû Ali Hasan; ( Doğum: Hicrî 470 / M. 1076, Kahire - Ölüm: Hicrî 530 / M. 1136, Lamasar Kalesi ) ''"Elemût Birinci Gizlenen-İmâmı"''. Hicrî 490-530 / M. 1097-1136 yılları arasında Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ve Nizârî B...

L&M

sahibi olduğu ve ürettiği bir Amerikan sigara markasıdır (daha önce Philip Morris International, Inc.). Adı, 1873 yılında kurulan ve bugün L&M'nin orijinal

Nefhatü'l-Ezhâr

Nefhatü`l-Ezhâr, Atâî`nin hamsesini oluşturan mesnevilerden ikincisidir. Nizâmî`nin Mahzenü`l-Esrâr adlı mesnevisine nazire olarak 1624 / 1034 yılında Tırnova`da yazılan Nefhatü`l-Ezhâr müfte`ilün müfte`ilün fâ`ilün veznindedir. Nefhatü`l-Ezhâr, yirmi böl...