Nizameddin Yağıbasan

Yağıbasan ya da Nizameddin Yağıbasan (ö. 1164) Danişmendliler`in Sivas kolunun hükümdarı.

Yağıbasan ya da Nizameddin Yağıbasan (ö. 1164) Danişmendliler`in Sivas kolunun hükümdarı.

Yağıbasan Danişmendlilerin kurucusu olan Danişmend Gazi`nin torunu, ikinci Danişmendli hükümdarı Melik Gazi`nin oğluydu. Melik Gazi öldüğünde yerine Yağıbasan`ın kardeşlerinden Melik Mehmed Gazi geçti. Melik Mehmed Gazi 1143 yılında vefat edince yerine oğlu Zünnun geçti. Ama Yağıbasan Zünnun`u tanımadı ve kendini Sivas`ta Melik ilan etti. Yağıbasan`ın kardeşlerinden Aynüddevle de Elbistan`ı ele geçirdi. Böylece Danişmendliler üç kola ayrılmış oluyorlardı. Zünnun Kayseri`de, amcası Yağıbasan Sivas`ta, diğer amcası Aynüddevle de Elbistan`da hüküm sürmeğe devam ettiler.

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Rükneddin Mesud Zünnun`u destekliyordu. Yağıbasan Anadolu Selçuklu ordusuna yenilerek Sivas`ı terketmek zorunda kaldı. 1159 yılında Bizanslılar ve Zengiler`le ittifak kurarak I. Rükneddin Mesud`un oğlu II. Kılıçarslan `la çarpıştı. II. Kılıçarslan`ın kardeşi Şahinşah`la birlikte Çankırı`ya gitti ve 1164 yılında orada öldü.

Yağıbasan Medresesi

Nizameddin Yağıbasan 1157-1158 yılları arasında günümüzde Tokat iline bağlı olanNiksar ilçesinde Anadolu`da yaptırılan ilk medrese olduğuba inanılan bir medrese yaptırmıştır. Giriş kapısı üzerindeki kitabede aşağıdaki ifade yer almaktadır:

“Bu mübarek bina, el melik el alem, el adil ebu-l Muzaffer Yağıbasan bin Melik Gazi bin Melik Danişment`in emri ile 552 (Hicri) senesinde yapılmıştır.”

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nizameddin Yağıbasan ilgili konular

 • Danişmendliler Beyliği

  Danişmendliler Beyliği veya Danişmentliler Beyliği, 1080–1178 yılları arasında Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malat
 • Karasıoğulları Beyliği

  Karasıoğulları Beyliği (1303-1345)Karasıoğulları, Osmanlılar'ın ilk ilhak ettikleri Türkmen Beyliği'dir. Karasıoğulları, Dânişmendoğu
 • Danişmendliler

  Danişmendliler (Danişmentliler) 1072 – 1178 yılları arasında Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri şehirle
 • Emir Karatekin

  Emir Karatekin 1071`de başlayan Anadolu`nun fethi, Süleyman şahın 1075`de İzniki alarak Anadolu Selçuklu Devletinin temellerini atmasıyla devam
 • Melikşah (Anadolu Selçuklu)

  Melikşah (Farsça: ملكشاه ) ya da Şahinşah Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarıdır. Anadolu Selçuklu Sultanı I.
 • Danişmend Gazi

  Danişmend Gazi ya da Danişmend Ahmed Gazi ya da Danişmend Taylu (ö. 1104) Anadolu`daki Danişmendliler beyliğini kuran Türk kökenli bir savaş
 • Nizameddin Yağıbasan

  Yağıbasan ya da Nizameddin Yağıbasan (ö. 1164) Danişmendliler`in Sivas kolunun hükümdarı.
 • Yağıbasan

  Yağıbasan ya da Nizameddin Yağıbasan (ö. 1164) Danişmendliler'in Sivas kolunun hükümdarı.