Nizamiye Medresesi

Kısaca: Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizamülmülk`ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, Bağdat`taki Nizamiye Medresesi olup, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul`da benzerleri vardı. Bkz: Nizamiye Medreseleri ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nizamiye Medresesi
2 ay önce

Bağdat Nizamiye Medresesi Basra Nizamiye Medresesi Belh Nizamiye Medresesi Herat Nizamiye Medresesi İsfahan Nizamiye Medresesi Musul Nizamiye Medresesi Nişabur...

Nizamiye Medresesi, Nizamiye Medreseleri, Nizamiye Medresesi, Bağdat, Nizamiye Medresesi, Musul, Nizamiye Medresesi, Basra, Nizamiye Medresesi, Amul, Nizamiye Medresesi, Herat, Nizamiye Medresesi, Belh, Nizamiye Medresesi, Nişabur, Nizamiye Medresesi, İsfahan, Anlam ayrım
Medrese
2 ay önce

kapsamlı, çok yönlü medreseleri Büyük Selçuklular açmıştır. En büyük Nizamiye Medresesi, Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Bağdat'a kurulmuştur[kaynak...

Üniversite, 16 Mart, Selçuklular, Anadolu, Arapça, Başkent, Bursa, Din, Edirne, Mimarlık, Orhan Bey
Muhammed Firuzabadî
3 yıl önce

giderek dini ilimlerde eğitim gördü. Bu arada Bağdat'a giderek Nizamiye Medresesi'ne devam ettiği ve burada müderris ve aynı zamanda Bağdat kadısı olan...

Gazzâlî
3 yıl önce

el-İsmailî’den eğitim görmüş daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde öğrenim görmüş, itikadî düşünce olarak Ebü'l Hasan Eş'arî’den ve...

Zemahşerî
3 yıl önce

ile görüştü ve onu öven bir kaside kaleme aldı. Bağdat'ta bulunan Nizamiye Medresesi'nde de eğitim gördü. Burada hadis, tefsir, kelâm, fıkıh, gramer ve edebiyat...

Kuşeyrî
3 yıl önce

936 (h.379) Horosan Ölüm 1072 (h.465) Nişabur Milliyet Arap Eğitim Nizamiye Medresesi Meslek Müderris, Mutasavvıf, Müellif Etkilendikleri Ebu Ali Dahhak...