Nizamname

Kısaca: Anayasal bildirge ya da Nizamname, devlet ya da başka bir yüksek otoritenin herhangi bir alanda etkinliğini belirli ayrıcalıklar bağışlarken düzenlediği hukuki belge. Büyük Britanya'da kraliyetin egemen ayrıcalık erkleri çerçevesinde, korporal yapıların kurulması ve kurala bağlanması amacıyla yayımlanan belgelere bu ad verilir. ...devamı ☟

nizamname
Nizamname

nizamname

Türkçe nizamname kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. regulations, statute book

nizamname

tüzük.

nizamname

Türkçe nizamname kelimesinin Almanca karşılığı.
die Vorschrift

nizamname

Tüzük.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anayasal bildirge
6 yıl önce

Anayasal bildirge ya da nizamname, devlet ya da başka bir yüksek otoritenin herhangi bir alanda etkinliğini belirli ayrıcalıklar bağışlarken düzenlediği...

Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi
3 yıl önce

8 Ekim 1864 yılında Abdülaziz tarafından kabul edilen nizamname[kaynak belirtilmeli]. Nizamname uyarınca bütün eyaletler vilayet olmuştur. Bununla Vidin...

Türk Standardları Enstitüsü
6 yıl önce

yürürlüğe konulmuş bulunan Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile (Bu Nizamname daha sonra 22.2.1967 tarih ve 12534 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan...

Türk Standardları Enstitüsü, ISO, Kuruluş, Kurum, Taslak
Aydın Vilayeti
4 yıl önce

kazalarıdır. Denizli Sancağı, Aydın Vilayetine bağlı sancak.1892'de çıkarılan nizamname (tüzük) ile sancak hâlinde Aydın Vilayetine bağlandı. Sancağa bağlı kazalar...

Mehmed Esad Safvet Paşa
6 yıl önce

gerçekleri ve uygulama yeteneği göz önünde tutulmadan hazırlanmıştır. Bu Nizamname ile devletin eğitim sistemi yeniden yapılandırılarak yeni bir düzene tabi...

Hicaz Demir Yolu Madalyaları
6 yıl önce

bulunan kimselere verilmek üzere ihdas olunan madalya idi. 1902 tarihli Nizamname ile çıkarılan bu madalyanın bir tarafında "Hamidiye Hicaz Demiryoluna...

Sivasspor
3 yıl önce

yardımlardan dolayı şimdiden arkadaşlarımıza teşekkür ederiz..." Esas Nizamname İç Tüzükde ise kulübün kuruluş amacı şu şekilde açıklanıyor: "Kulübün...

Sivasspor, 1967, 1983, 1984, 1986, 1999, 2005, 2006, 2007, 4 Eylül, 4 Eylül Stadı