Nogaylar

Kısaca: Adını, Altın-Ordu Devleti'nin (1223-1502) büyük kumandanlarından "Nogay"'dan (ölm. 1299) alan ve bu devletin çöküşünden sonra kurulan Nogay Hanlığı, Volga'dan İrtiş'e ve Hazar Denizi'nden Aral gölüne kadar uzanan sahaları içine alıyordu. Merkezi, Yayık nehrinin mansabındaki Saraycık şehri idi. ...devamı ☟

Nogaylar
Nogaylar

Adını, Altın-Ordu Devleti'nin (1223-1502) büyük kumandanlarından "Nogay"'dan (ölm. 1299) alan ve bu devletin çöküşünden sonra kurulan Nogay Hanlığı, Volga'dan İrtiş'e ve Hazar Denizi'nden Aral gölüne kadar uzanan sahaları içine alıyordu. Merkezi, Yayık nehrinin mansabındaki Saraycık şehri idi.

Ahalisinin esas unsurunu Kazan, Kırım, Astrahan ve Sibir hanlıklarında olduğu gibi, Kıpçak zümresine ait Türk boyları teşkil etmekte olup, bunların içinde Türkleşmiş bir Moğol kabilesi olduğu tahmin edilen Mangıtlar sivrilmiş durumda idi.

Kazan ve Astrahan Hanlıklarının Rusya'ya tabi olmasından sonra (1552-1557), Nogay Hanlığı birkaç zümreye ayrılmış, Kafkasya'nın kuzeyindekiler "Küçük Orda", Emba gölü civarında bulunanlarına "Altıul Ordası" denmiş, İsmail Han'ın idaresinde kalanlar ise "Büyük Nogay Ordası" adı altında birleşmiş ve IV. İvan'ın hakimiyetini tanımışlardır (1555-1557).

Küçük Orda Nogayları üzerinde Rus nüfuzu ancak 18. y.y.'ın ikinci yarısından sonra başlamış, bunlar Kazaklar tarafından batıya göçmeye zorlanarak "Bucak Ordası", "Yedisan Ordası", "Canıbuyluk Ordası", "Yedikul", "Azak", "Kuban" gibi bölümlere ayrılmış ve Kırım Hanlığı'na tabi olmuşlardır. Sonraları mühim bir kısmı Türkiye'ye göç ederek Anadolu'da iskan edilmişlerdir.

Rusya'ya kalanlar, bugün Kuzey Kafkasya'nın çeşitli bölgelerinde yaşamaktadırlar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nogaylar Resimleri

Nogayca
1 yıl önce

Nogayca veya Nogay Türkçesi, Türk lehçelerinin Kıpçak öbeğine bağlı, Nogaylar tarafından konuşulan lehçe. Ağırlıklı olarak Rusya'nın güney kesiminde konuşulur...

Nogayca, Afşarca, Altay Dil Ailesi, Altay dili, Argu grubu, Ayni dili, Azerice, Baraba dili, Batı Yugurca, Başkurtça, Dil
Nogay Ordası
4 yıl önce

(günümüzdeki Kalmıklar) Nogay ovasına yerleşmesiyle oradan kovulmuş olan Nogaylar, 1642'de Rusya'ya itaat etmişler ve Nogay Orda ortadan kalkmıştır....

Nogay Ordası, Kıpçaklar, Nogaylar, Tarih, Taslak
Nogay Eyaleti
4 yıl önce

aksine tâbiyet arzetmesiyle kendisine tekrar sancakbeyliği verilse de Nogaylar kuzeyden Rus baskısıyla giderek Kafkasya'nın kuzeyine doğru göçetmeye başladılar...

Nogay Han
1 yıl önce

öldürülmüştür. Ölümünden 99 yıl sonra, soyundan gelenlerce kurulan hanlığa adını verilmiştir. Nogaylar Nogayca Nogay Orda ^ G>V.Vernadsky - The Mongols and Rus...

Nogay çayı
4 yıl önce

Nogay çayı, çayın sütte kaynatılmasıyla yapılan bir içecektir. Tatar çayı olarak da anılır. Nogay çayı hazırlanırken öncelikle tencerede çay demini alana...

Nogay çayı, Börek, Ekmek, Kakule, Karabiber, Kaymak, Süt, Tarçın, Tereyağı, Tibet, Tuz
Akin, Şereflikoçhisar
4 yıl önce

http://turkiyenogaylari.hacettepe.edu.tr/nogaylar/ ^ https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/305285 ^ https://qha.com.tr/kirim/nogay-turkleri-ve-kirim-tatarlari/23338/...

Akin, Şereflikoçhisar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2005, 2007, Acıkuyu, Şereflikoçhisar
Erdoğdu, Tuzlukçu
4 yıl önce

ve Emir Nogay’ın öldürülmesinden sonra ona bağlılıklarından dolayı, "Emir Nogay yanlısı" anlamında NOGAYLAR olarak anılmaya başlar NOGAYLAR ırk olarak...

Erdoğdu, Tuzlukçu, 1895, Konya, Köy, Taslak, Tuzlukçu, ,
Tambov
1 yıl önce

merkezi olan kent. Tsna Nehrinin yukarı kesiminde yer alır. Moskova'yı Nogaylar ve Kırım Tatarları'ndan korumak için 1636'da Belgorod savunma hattı üzerinde...