Nominal Değer (Par Value, Face Value), bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç borçlanma senedinin nominal değeri, üzerinde fiilen yazan değer olan 10 YKR dir. Benzer şekilde 1 YTL`nin nominal değeri üzerinde yazan değer olan 1 YTL`dir. ...

NOMINAL (almanca) türkçe anlamı
1. s. ismi
2. nominal
3. itibari
NOMINAL (fransızca) türkçe anlamı
4. ad söylenerek yapılan
5. saymaca
6. varsayımsal
7. isimle ilgili
NOMINAL (inglizce) türkçe anlamı
8. s. nominal
9. düşük
10. sözde
11. itibari
12. sembolik
13. göstermelik
14. ismen var olan
NOMINAL (türkçe) anlamı
15. Ad belirtilerek yapılan.
16. 2. anlamı (s.) ismen mevcut olan
17. sözde
18. birinin ismini taşıyan
19. önemsiz
20. (ditb.) isim türünden veya isme ait olan
21. isimle ilgili. nominally (z.) ismen
22. sözde olarak
23. önemsizce.
24. az/adlarla ilgili/saymaca.
25. 3. anlamı (fiyat) saymaca. itibari. adlarla ilgili. yalnızca ad olarak varolan. adı var kendi yok. sözde. önemsiz düşük.
26. 4. (fiyat) saymaca. itibari. nominal. adlarla ilgili. yalnizca ad olarak varolan. adi var kendi yok. sözde. önemsiz düsük.
NOMINAL (türkçe) anlamı
27. ad belirtilerek yapılan.
1. adj. relating to or being a name
2. relating to or being a noun (Grammar)
3. very small
4. token
5. in name only
6. so-called
7. adj. nominal
8. relating to or being a name
9. (Grammar) relating to or being a noun
10. very small
11. adj. nominal
titular,
NOMINAL (türkçe) ingilizcesi
12. adj. relating to or being a name
13. relating to or being a noun (Grammar)
14. very small
15. token
16. in name only
17. so-called
18. adj. nominal
19. relating to or being a name
20. (Grammar) relating to or being a noun
21. very small
22. adj. nominal
titular,
Nominal (almanca) ingilizcesi
23. adj. relating to or being a name
24. relating to or being a noun (Grammar)
25. very small
26. token
27. in name only
28. so-called,

Nominal İngilizce anlamı ve tanımı

Nominal anlamları
    (a.) Existing in name only
29. not real
30. as
31. a nominal difference.(noun) A verb formed from a noun.(noun) A name
32. an appellation.(a.) Of or pertaining to a name or names
33. having to do with the literal meaning of a word
34. verbal
35. as
36. a nominal definition.(noun) A nominalist.(noun) A verb formed from a noun.(noun) A name
37. an appellation.(noun) A nominalist.(a.) Existing in name only
38. not real
39. as
40. a nominal difference.(a.) Of or pertaining to a name or names
41. having to do with the literal meaning of a word
42. verbal
43. as
44. a nominal definition.
Nominal tanım:
Kelime: nom·i·nal
45. Söyleniş: 'nä
46. -m&
47. -n&
48. l
49. 'nä
50. m-n&
51. l
52. İşlev: adjective
53. Kökeni: Middle English nominalle
54. from Medieval Latin nominalis
55. from Latin
56. of a name
57. from nomin-
58. nomen name -- more at NAME
59. 1 : of
60. relating to
61. or being a noun or a word or expression taking a noun construction
62. 2 a : of
63. relating to
64. or constituting a name b : bearing the name of a person
65. 3 a : existing or being something in name or form only nominal head of his party b : of
66. being
67. or relating to a designated or theoretical size that may vary from the actual : APPROXIMATE c : TRIFLING
68. INSIGNIFICANT
69. 4 of a rate of interest a : equal to the annual rate of simple interest that would obtain if interest were not compounded when in fact it is compounded and paid for periods of less than a year b : equal to the percentage by which a repaid loan exceeds the principal borrowed with no adjustment made for inflation
70. 5 : being according to plan : SATISFACTORY everything was nominal during the spacecraft launch
71. - nom·i·nal·ly adverb
72.
Nominal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Nominative
73. Titular
74. Token
75.
Nominal ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Real
76.
Nominal (almanca) fransızcası
1. adj. nominal
2. adv. nominalement
Nominal (fransızca) almancası
1. adj. namentlich
2. nominal
3. nominal-
4. nominell
Nominal (fransızca) italyancası
1. 1. (honneur) titolare
2. nominale
3. 2. (linguistique) nominale
Nominal (fransızca) ispanyolcası
1. 1. (honneur) titular
2. 2. (linguistique) nominal
Nominal (fransızca) portekizcesi
1. 1. (honneur) titular
2. 2. (linguistique) nominal
Nominal (fransızca) flemenkcesi
1. 1. (honneur) titulair
2. in naam
3. 2. (linguistique) nominaal
4. naamwoordelijk

Nominal hakkında bilgiler

Nominal Değer (Par Value, Face Value), bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç borçlanma senedinin nominal değeri, üzerinde fiilen yazan değer olan 10 YKR dir. Benzer şekilde 1 YTL`nin nominal değeri üzerinde yazan değer olan 1 YTL`dir.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nominal Değer

(Par Value, Face Value): Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, T.C.

Çapa (Nominal Anchor)

(Nominal Anchor): Ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin kur çapası kavramı, Merkez Bankasının kur için belli öngörüleri sonrasında, diğer ekonomik birimlerin de bu öngörüye güven duyması ile birlikte, ...

Nominal Döviz Kuru

Nominal Döviz Kuru Döviz kuru; belirleme, hesaplama ve hatta ilan edilme yöntemlerine göre çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. Nominal döviz kuru da bu tanımlardan biridir. Nominal döviz kuru için de birçok tanım yapılmaktadır. Resmi merciler tarafından hergün, kısa veya uzun ...

Nominal Faiz

Nominal faiz, piyasada uygulanan cari faiz oranını. Finans hareketlerinden arındırılmadığından reel faiz oranını göstermez.