Normanlar

Kısaca: Normanlar Vikingler olarak da tanınan Avrupalı eski bir kavim. Kuzey insanları, manasındadır. İskandinavya bölgesinde yaşarlardı. Sekizinci yüzyılda Avrupa kıtasını istila etmek istemeleriyle, tarih sahnesine çıktılar. Denizci bir kavim olup yağmacılıklarıyla tanınırlar. Normanlar, Danimarka, İsveç, Norveç ülkelerinin bulunduğu İskandinavya'da, sekizinci yüzyıla kadar oturdular. Bu yüzyılda, iklim şartları, nüfusun artması, siyasi ve iktisadi sebeplerle güneye açıldılar. Denizci bir ka ...devamı ☟

Normanlar
Normanlar

Normanlar Vikingler olarak da tanınan Avrupalı eski bir kavim. Kuzey insanları, manasındadır. İskandinavya bölgesinde yaşarlardı. Sekizinci yüzyılda Avrupa kıtasını istila etmek istemeleriyle, tarih sahnesine çıktılar. Denizci bir kavim olup yağmacılıklarıyla tanınırlar.

Normanlar, Danimarka, İsveç, Norveç ülkelerinin bulunduğu İskandinavya'da, sekizinci yüzyıla kadar oturdular. Bu yüzyılda, iklim şartları, nüfusun artması, siyasi ve iktisadi sebeplerle güneye açıldılar. Denizci bir kavim olduklarından, devirlerine göre üstün bir gemi yapma tekniğine sahiptiler. Okyanusa da açıldılar. İzlanda Adasını keşf edip, Grönland'da sömürge kolonileri kurdular.

Avrupa kıtasına açılan Normanlar, batı Avrupa kıyılarına, Akdeniz'e ve Rusya içlerine yayıldılar. Onuncu yüzyılda, Hıristiyan kültürüne dahil oldular. Nehir yoluyla, gayet ustalıkla hareket eden Normanlar, Rusya'yı geçip, Karadeniz'e kadar geldiler. Karma barbar kavimlerinden meydana gelen Rusların birleşmesine yardımcı oldular. Onuncu yüzyılda Fransa'nın Normandiya bölgesinde koloni, 911'de de düklük kurdular. Normandiya'da devamlı genişleyerek, İngiltere'ye geçtiler. On birinci yüzyılda İngiltere'ye hakim olan Normanlar, Akdeniz'den Orta Doğuya kadar yayıldılar. Güney Avrupa'daki limanların gelişmesinde hizmetleri geçti. Haçlı Seferlerine katıldılar. Güney İtalya'ya da hakim oldular. Dağıldıkları bölgelere göre nüfusları çok az olan Normanlar, ancak koloni kuracak kadar kalabalıktılar. Bu yüzden hakim oldukları bölgenin nüfusu içinde eriyip giden Normanlara, 13. yüzyıldan sonra rastlanılamaz oldu. Normanlar, coğrafi yer adı olarak kullanılan Normandiya adından başka kendilerinden eser bırakmamışlardır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Normanlar Resimleri

Anglo-Normanlar
3 yıl önce

dillerini konuşurdu. İngiltere'deki Normanlar onların soyundan gelmelerine rağmen Danimarkalılarla iyi geçinmemiştir. Normanlar birliklerinde bile etnik farklılıklara...

Bizans-Norman Savaşları
6 yıl önce

devrilecektir. Normanlar günümüzde Fransa sınırları içindeki Normandiya bölgesine yerleşen Vikinglerden gelirler. Çok iyi savaşçı olan Normanlar özellikle...

İngilizler
3 yıl önce

son olarak istila eden Viking kökenli Normanlar oldu. İskoçya'daki Bretonlar ile İngiltere'deki Anglo-Normanlar arasındaki uzun savaşlar, İngiltere'nin...

Vikingler
3 yıl önce

Viking soyundan gelen Normanlar 11. yy.da Büyük Britanya'yı fethetmiş ve İngiltere'nin en güçlü hanedanı olmuşlardır. Norman fethi, Britanya'nın son...

Vikingler, 11. yüzyıl, 8. yüzyıl, Avrupa, Britanya, İskandinavya, İskandinav
Hastings Muharebesi
3 yıl önce

İngiltere'nin Hastings kasabası yakınlarında Senlac Tepesinde Fransız Normanlar ve Anglo-Sakson İngilizler arasında yapılmış bir savaştır. Normanların...

Asteriks ve Normanlar
6 yıl önce

sinemaya uyarlandı. Almanca: Asterix und die Normannen Bengalce: Asterix o Norman dal Felemenkçe: Asterix en de Noormannen Fince: Asterix ja normannien maihinnousu...

Hauteville ailesi
6 yıl önce

sonucu Avrupa çapında bilinen bir hale gelmişlerdir. Güney İtalya'nın Normanlar tarafından fethinin yanı sıra İngiltere'nin de fethine katılmışlardır...

Kuzey Seferi (1069)
6 yıl önce

Kuzey Seferi veya Kuzeyin yağmalanması, İngiltere'nin Normanlar tarafından fethi sırasında Hastings Muharebesindeki zaferinin ardından I. William olarak...