Northern blot, moleküler genetikde kullanılan hibridizasyon yöntemlerinden biridir.

Northern blot

Northern blot, moleküler genetikde kullanılan hibridizasyon yöntemlerinden biridir.

Bu teknik Southern blot`a çok benzer, ancak bu yöntemde DNA yerine mRNA veya virüs RNA`sı kullanılarak işlem yürütülür. Prob olarak, RNA`ya eşlenik olan işaretli <sup>32</sup>p cDNA veya cRNA`dan yararlanılır. Testin yapılışı ve değerlendirilmesi Southern blot hibridizasyonunda olduğu gibi, filtre üzerine bir röntgen filmi konularak otoradyografisi gerçekleştirilir. Filtre üzeride RNA-DNA ya da RNA-RNA hibridizasyonu gerçekleştirilir.

genetik-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar