Nota Devletler Hukuku terimi. Devletler arasındaki diplomatik yazışmalarda kullanılan, genelde siyasi ve askeri konularda olan, bir devletin, herhangi bir devletten veya devletlerden belli bir zaman içinde yerine getirilmesini talep ettiği hususları ihtiva eden diplomatik belge.

NOTA (almanca) türkçe anlamı
1. i. not (f)
2. sipariş (f)
NOTA (fransızca) türkçe anlamı
3. note [la]
NOTA (türkçe) anlamı
4. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret:Saz sesleri bazen aynı notaları
5. ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi.- A. Ş. Hisar. Bir devletin başka bir devlete veya elçisine yaptığı bildiri:Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta
6. Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim.- Atatürk.
7. 2. anlamı ?.
NOTA (türkçe) anlamı
8. bir müzik sesini belirtmeye yarayan im.
9. bir devletin başka bir devlete ya da elçisine yaptığı bildiri.
NOTA (türkçe) ingilizcesi
1. n. (Latin) part of the phrase nota bene (take notice
2. mark well)
3. n. nota
4. part of the phrase nota bene (take notice
5. mark well) (Latin)
6. n. footnote
7. reference or comment at the bottom of a page or end of a chapter
8. direction to a comment which appears in the continuation of a document
9. marginal notes
10. comments written into the margins
comments written on the side of a page,
Nota (fransızca) ingilizcesi
11. (m) n. footnote
12. reference or comment at the bottom of a page or end of a chapter
13. direction to a comment which appears in the continuation of a document
14. marginal notes
15. comments written into the margins
16. comments written on the side of a page,
Nota tanım:
Kelime: nota
17. plural of NOTUM
18.
NOTA (türkçe) fransızcası
1. note [la]
NOTA (türkçe) almancası
1. n. Note

Nota hakkında bilgiler

Nota Devletler Hukuku terimi. Devletler arasındaki diplomatik yazışmalarda kullanılan, genelde siyasi ve askeri konularda olan, bir devletin, herhangi bir devletten veya devletlerden belli bir zaman içinde yerine getirilmesini talep ettiği hususları ihtiva eden diplomatik belge.

  • Anlam ayırımı: Eğer müzik ile bağlantılı konu başlığına ulaşmak istiyorsanız lütfen Nota konu başlığına tıklayınız.


Nota, muhatap devletlerin, veren devlet nezdindeki diplomatik temsilcisine verilmek suretiyle yapılır. Notanın çeşitli şekilleri vardır:

Yazılı Nota: Yüksek seviyede, hitap şekilli olarak kullanılır. Bir mektup gibi olan bu notanın sonunda isim ve imza vardır. Şifahi Nota: Üçüncü şahıs üslubuyla yazılıp, nezaket cümlesiyle başlayıp biter. Şahsi ifadeler yoktur. Sonunda mühür ve yetkili kimsenin parefesi bulunur. Diplomatik misyonların, vazifeli bulunduğu devletlerin dışişleri bakanlarıyla olan yazışmaları genel olarak bu şekilde olur. Kollektif Nota: Birden fazla devlet temsilcisinin beraber olarak verdikleri notadır. Bu notayı ayrı ayrı verebildikleri gibi, müşterek olarak da imzalayabilirler. Genelge Nota: Bir devletin Dışişleri Bakanlığınca, memleketteki bütün yabancı misyonlara aynı konuda verilen nota.

Nota, sınır ihlalinin kaldırılması, maddi zararın giderilmesi, askeri, siyasi, iktisadi vb. çok çeşitli konularda verilir. Nota veren devletin, ayrıca notasında karşı devletin taleplerini yerine getirmemesi halinde, harp ilanı, abluka, ekonomik ambargo gibi, göstereceği karşı tepkileri de belirtir.

Notanın zorlayıcı gücü, nota veren devletin, askeri, siyasi, iktisadi kuvvetine bağlıdır. Osmanlı Devletinin manen ve maddeten güçlü olduğu devirlerde herhangi bir devlete istediğini yaptırması için, değil nota, yalnızca serzenişi yetmiştir. Fransa'da, Voltaire'nin Candide adlı, Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) iftira eden piyesi oynatıldığında, Sultan Abdülhamid Han, sert bir nota ile buna anında mani olmuştur.

1945 tarihli La Haye Antlaşmasına göre, notanın yazılı olarak verilmesi gerekir. Türkiye'de notalar, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığında tasnif edilerek tarihi ve hukuki belge olarak saklanır.

Notaya, “ültimatom ve muhtıra” da denir.

Şarkı Sözleri

Kahraman Tazeoğlu tarafından söylenen Nota adlı şarkının sözleri.

dudağında kırmızı bir notayla
şarkılar dokuyorsun sağırlığıma
"hani gitmesen diyorum hani gitmesek diyorum"
gitme sisli ülkemin çığlık notası
damarımda patlayan kırık şiirim
sen aşkın ana dilisin
kalabalıktan yalnızlık yapma becerimsin

hayatın solfejini öğretip
notasız coğrafyalara çalmışlar seni
kendi cümleni kuramıyorsun
kenti dudaklarımdan öpemiyorsun
yetişin bütün geç kalmalara
iklimler biriktirdin kanına tenha(sızım)


aşk hep yazdan kalma
ayrılık ise kış
senden sonraki dünde
sulardan başka her yerde kulaç atıyorum
boğuluyorum
kırık notam


sol anahtarınla
kilitleme gözlerini
kör oluyorum
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nota (Müzik)

Nota, Müzikte (musikide), mevcut seslerin gösterilmesinde kullanılan işaretler. Nota, müzik seslerinin kağıt üzerinde ifadesi ve okuyucu tarafından anlaşılmasını temin eder.

Diplomatik Nota

Dış politikada nota, bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara denir.

Mavi Nota

1993 yılının Ocak ayında yayın hayatına başlamış bir müzik ve sanat dergisidir. Kurucusu yazar ve müzisyen Müfit Semih Baylan, kuruluş yeri Trabzon`dur.

Nota (dış Politika)

Bir devletin başka bir devlete politik sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme vb. konularla ilgili olarak yolladığı yazılara nota denir. Diplomatik nota olarak da adlandırılır.

Ölü Nota

Ölü nota (ghost note), bir nota bilgisi. Çalınan bir notanın 2. bir çalış yapılmadan yazıldığı değer kadar uzatılmasıdır

Do (nota)

Müzikal sesleri simgeleyen işaretlere Nota denir. Bir başka deyişle Nota, müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillere ve o şekillerin temsil ettikleri temel frekanslara verilen addır.

Mi (nota)

Müzikal sesleri simgeleyen işaretlere Nota denir. Bir başka deyişle Nota, müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillere ve o şekillerin temsil ettikleri temel frekanslara verilen addır.

Sol (nota)

Müzikal sesleri simgeleyen işaretlere Nota denir. Bir başka deyişle Nota, müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillere ve o şekillerin temsil ettikleri temel frekanslara verilen addır.