Notaların Kökeni

Kristal kafes

Kristal yapı, malzeme biliminde makroskopik olarak kristalli minerallerin yüzeyleri arasında, mikroskobik olarak ise çoğu katının atomları arasında görülen tekrarlı düzen. Mineraloji ve kristalografide kristaller, yüzey düzlemlerinin birbirlerine göre yer...

Kürtlerin Kökeni

Kürtlerin kökenine dair birçok sav ortaya atılmıştır. Bazısı bilimsel bazısı ise bilimsel olmayan dayanakları kaynak gösteren bu savlar oldukça çeşitlidir ve Kürtlerin kökeni Asurlulardan Gürcülere kadar birçok farklı topluluk ve medeniyete atfedilmiştir....

Kritik kontrol noktası

Kritik kontrol noktası (CCP): standart uygulama işlemlerinde (SOP), çalışmalardan veya müşterilerden kaynaklanan hata noktaları. Bu noktaların tayini ile

Legato (müzik)

``Legato``, italyanca bir sözcüktür, "bağlı" anlamına gelir. Ardışık notaları, aralarında hiçbir kopukluk olmaksızın bağlı çalmaya denir.

Nota (Müzik)

Nota, Müzikte (musikide), mevcut seslerin gösterilmesinde kullanılan işaretler. Nota, müzik seslerinin kağıt üzerinde ifadesi ve okuyucu tarafından anlaşılmasını temin eder.

paralel

paraleller;ekvatora paralel uzanan hayali çizgilerdir.

Altı Flüt Konçertosu, Op. 10 (Vivaldi)

Allegro Vivaldi, Antonio: 6 Concerto for Flute. Uluslararası Müzik Notaları Kütüphanesi Projesi (IMSLP) adresindeki notalar Vivaldi, Antonio: 6 Concerto

istiva

Ekvator, kuzey ve güney yarımküreleri birbirinden ayıran hayalî dairesel hattır. Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir.

İpucu notu

Müzik notalarında bulunan ipucu notu veya ipucu notları, diğer enstrümanlar tarafından çalınan önemli parçaların, uzun bir dinlenme süresinden sonra giriş

Klein-Beltrami modeli

Geometride, izdüşüm modeli olarak da adlandırılan Klein Modeli, (Beltrami-Klein modeli, Klein-Beltrami modeli ve Cayley-Klein modeli) geometrisindeki noktalar n-boyutlu bir küreye -ya da daireye- hapsolmuş ve geometrisindeki doğrular bu kürenin -ya da dai...