Noterlik Kanunu

Noter

Noter Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için hukuki işlemleri belgelendiren, Adalet Bakanlığına bağlı ve özel statüye tabi kişi. Tarihçesi: Hukuki yapısı gereği olarak, noterlik iş ve işlemleri, her milletin tarihinde, çok eskiden be...

Bakışım

Fizikte bakışım, fizik sistemi betimleyen temel değişmezlik'lerle ilgilidir. Fiziksel sistem matematik modeller kullanılarak betimlenir ve modellerden en başarılı olanı kuram statüsüne ulaşır.

lokavt

Lokavt İş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebeb olacak tarzda, işveren ve işveren vekili tarafından, kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılması. Kelime olarak, İngilizcede lock-out...

imza

Alm. Usterschrnt (f); Unterzeichnung (f), Fr. Signature (f), İng.

adalet bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

Serbest meslek erbabı kimdir

Gelir Vergisi Kanunu nun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında serbest meslek erbabı, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı ol...

Serbest meslek kazançlarında tahsil esası

GirişGelir vergisinde verginin tahsil edilmesi için öncelikle tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamalarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İdari bir işlem olarak değerlendirilebilecek bu işlemlerin başlayabilmesi için ise öncelikle üzerinden vergi alınacak ve...

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Bir ülkede bulunup da o ülkenin vatandaşı olmadan yaşayan kişi: Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmaması dolayısıyle bir takım haklardan faydalanamayan kişilerin tabi olduğu hukuk sistemi. Konusu, yabancı ger...

Türkiye Noterler Birliği

Türkiye Noterler Birliği, 18 Ocak 1972 tarihinde kabul edilen 1512 numaralı Noterlik Kanuna istinaden 1972 yılında kurulan kurumdur. Birliğin inşası 2009 yılında tamamlanan merkez binası Ankara, Söğütözü'nde bulunmaktadır. Usulüne uygun şekilde kurulmuş b...

Noterlik hukuku

Noterlik hukuku, Noterlik kurumunu bütün yönleri ile inceleyen hukuk dalı.