Noyan, Göktürkler'de savaşa giden süvari komutanlarına verilen bir unvandır. "Hakan olacak çocuk" anlamına da gelir.

Noyan

Noyan şu anlamlara gelebilir: Noyan, moğollarda savaşa giden komutanlara verilen bir ünvandır. Hakan olacak çocuk anlamına gelir. *Bedri Noyan, Türk hekim, araştırmacı yazar ve sanatçı. *Münib Engin Noyan, Türk tiyatrocu. *Kayıhan Noyan, Türk SD danışmanı. } Noyan

Yanıtlar