Null'un bilgisayar programlamada pek çok anlamı vardır:

Null (bilgisayar bilimi)

Null gösterici veya null referans * Null değer * Null dize Null dize uzunluğu sıfır olan dizedir. * Null aygıt * Null karakter Çoğu programlama dilinde \0 olarak gösterilen karakterdir.

Yanıtlar