--}}

Numan Ağa

NUMAN AĞA (1750? 1834 )Bestekâr ve tanburî Numan Ağa, kesin bilinmemekle beraber, 1750? yılında İstanbul'da doğduğu sanılmaktadır. III. Selim ve II.

NUMAN AĞA (1750? 1834 )

Bestekar ve tanburi Numan Ağa, kesin bilinmemekle beraber, 1750? yılında İstanbul'da doğduğu sanılmaktadır. III. Selim ve II. Mahmud devirlerinin ünlü tanburi ve bestekarıdır. Hem saz eserleri ve hem de sözlü eserler bestelemiştir. Enderun'da yetişti. Tanbur sazını öğrendi ve sonradan Enderun'da tanbur öğretmenliği yaptı. Yetiştirdiği öğrencileri arasında en meşhuru, oğlu Zeki Mehmed Ağa'dır. Torunu Tanburi Büyük Osman Bey de çok değerli bir saz eserleri bestekarıdır. Enderun'da çavuş payesi alan Numan Ağa, daha sonra padişah musahibi olmuştur. Letaif-i Enderun'da 1816-1817 yılı olaylarında:

" ... Tanburi Numan Ağa'ı padişah çok severdi, ama o çırağlık istediğinden uygun bir nanpare verildi; ayrıca padişah musahibi oldu" diye yazılıdır.

Numan Ağa 84 yaşında 1834 yılında istanbul'da öldü. Bugün elde bulunan eserleri (her tür eseri) 70'den fazladır. Bunların 6 adedi peşrev, 6 adedi saz semaisi, l Beste, l Yürük Semai ve gerisi şarkıdır. Rast-ı Cedid faslım Dede Efendi ile ortaklaşa bestelemişlerdir. Hemen şunu da belirtelim ki, bestelendiklerinden bu yana, Numan Ağa'nın Şevkefza ve Bestenigar peşrevlerinden daha üstün ve güzel her iki makamda da peşrev bestelenmemiştir.

Numan Ağa'nın Eserleri Makam Form Eserin Adı

Usul Acem Şarkı Hased eyler bu bezme Aksak Acem–Buselik Şarkı Seyr–ı gül–zara buyur ey gül'izar Aksak Acem Aşiran Şarkı Olursa ruhsatın gaayetle esrar Aksak Acem Aşiran Şarkı Sen Şehanşah–ı zamansın Aksak Araban Şarkı Gönül verdim o dildare Düyek Arazbar Şarkı İnayet kıl ey sim–ten Düyek Arazbar–Buselik Şarkı Gönlüm aldı ol meh–ı simin–bilek Aksak Arazbar–Buselik Şarkı Sen ey Şah–ı Cihan–ara Ağır Düyek Bayati Şarkı Hased eyler bu bezme el Ağır Aksak Bayati Araban Şarkı Başladın ağyar ile ünsiyyete Ağır Aksak Bayati Araban Şarkı Dilber gerdeninden gül'izarından Düyek Bayati Araban Şarkı Sevip sen mah–ruhsarı Aksak Bestenigar Peşrev Bestenigar Peşrev Devr–i Kebir Bestenigar Saz Semai Bestenigar Saz Semaisi Aksak Semai Bestenigar Şarkı Tuttu cihanı şöhretim Düyek Büzürg Şarkı Dün gezerken bir hal ile Sofyan Evc–Buselik Peşrev Evc–Buselik Peşrev Fahte Evc–Buselik Saz Semai Evc–Buselik Saz Semaisi Aksak Semai Evc–Buselik Şarkı Ey meh–ı evc–ı şeref hüsnü melek Düyek Ferahnak Şarkı Hiç dinlemezsin sohbetim Düyek Ferahnak Şarkı Talatınla bezmi pür–nur eyledin Devr–i Revan Hicazkar Şarkı Ben sözüne bağlamam bel Sofyan Hicazkar Şarkı Sen gibi bir simin–bilek Ağır Düyek Hisar–Buselik Şarkı Eyle kerem uşşakına ağlatma aman Aksak Hüseyni–Aşiran Şarkı Bir mecliste ol yar ile bulundum Aksak Hüseyni–Aşiran Şarkı Bu şeb lutfunla yad ettin Devr–i Revan Hüseyni–Aşiran Şarkı Ey şeh–ı mümtaz–ı mülk–ı hüsn–u an Aksak Hüseyni–Aşiran Peşrev Hüseyni–Aşiran Peşrev Ağır Düyek Hüseyni–Aşiran Saz Semai Hüseyni–Aşiran Saz Semaisi Aksak Semai Hüseyni–Aşiran Şarkı Serv–ı sehi bi–menendim Aksak Hüzzam Şarkı Gel benim ey şuh–ı serdim Ağır Düyek Isfahan Şarkı Gönlüm seni sadık sandı Aksak Isfahan Şarkı Göz süzerek bezme geldin Ağır Aksak Isfahan Şarkı Senin hasretinle ey şuh–ı melek–ten Ağır Aksak Mahur Şarkı Ben seninle etmem kelam Aksak Mahur Şarkı Dinle sözüm ey bi–bedel Sofyan Mahur Şarkı Dinle sözüm ey peri Ağır Düyek Mahur Şarkı Gör ne etti cana Sofyan Mahur Şarkı Kurdum seninle ülfeti Düyek Mahur–Buselik Şarkı Niçün küstün bana öyle Düyek Muhayyer–Sünbüle Şarkı Ey Şah–ı iklim–ı vefa Düyek Muhayyer–Sünbüle Şarkı Meftun sana dil ey peri Devr–i Hindi Muhayyer Kürdi Şarkı Ağyar içün ey bi–vefa Ağır Düyek Muhayyer Kürdi Şarkı Bir hal–ı hindu gisusu şebbu Curcuna Nev'eser Peşrev Nev–Eser Peşrev Berefşan Neva Şarkı Bildim kelamın Düyek Neva Saz Semai Neva Saz Semaisi Aksak Semai Neva–Buselik Şarkı Davet edip bağa Aksak Nihavend Şarkı Akıbet viran edip gönlüm felek Ağır Aksak Nühüft Şarkı Aceb ey işveli yarim Aksak Pesendide Şarkı Ben sana bendim sensin efendim Curcuna Pesendide Şarkı Vad eyledin sen şitada Düyek Rast Şarkı Dilimde yad iken verd–ı cemalin Aksak Rast Şarkı Ey nur–ı minu ey çeşm–ı ahu Yürük Semai Rast Şarkı Kervan kondu derler dağın ardına Aksak Rast Şarkı Oynar meyale bak imtiyale Türk Aksağı Rast–ı Cedid Yürük Semai Lalin var iken nuş edemem bade–ı nabı Yürük Semai Rast–ı Cedid Şarkı Ol yar içün ah ettiğima gözyaşı aktı Aksak Rast–ı Cedid Beste Zannetme meyli ol gül–ı alin vefayadır Remel Rehavi Şarkı Ey Padişah'ım şevketin Düyek Saba Şarkı Ah bu aşıklık ne müşkil kar imiş Aksak Saba Şarkı Aşıkına eylemez al Sofyan Saba Şarkı Değilsem de sana layık efendim Ağır Aksak Saba Şarkı Sana düşmezdi oynaşmak Curcuna Saba Şarkı Seni ağyar iel görmek Aksak Sazkar Peşrev Sazkar Peşrev Düyek Sazkar Saz Semai Sazkar Saz Semaisi Aksak Semai Suzinak Şarkı Düşmem ben senin üstüne Düyek Suzinak Şarkı Hoş edali bir civan Düyek Şehnaz Şarkı Gidersen ey saba yare Aksak Şehnaz Şarkı Seninle yalnız birlikte sade Aksak Şehnaz–Buselik Şarkı Ey şeh–ı hurşid–talat eyle mah–asa zuhur Ağır Aksak Şevk–Efza Şarkı Dideden bir dem hayalin gitmiyor Aksak Şevk–Efza Peşrev Şevk–Efza Peşrev Sakil Şevk–Efza Saz Semai Şevk–Efza Saz Semaisi Aksak Semai Şevk–i Cedid Peşrev Şevk–i Cedid Peşrev Fahte Tahir–Buselik Şarkı Afv et a canım ver bize yol Ağır Düyek Uşşak Şarkı Ey nur–ı basar vuslatı düşlerde görürsün Yürük Semai Uşşak Saz Semai Uşşak Saz Semaisi Aksak Semai Yegah Şarkı Bugünlerde sana gaayet özendim Aksak

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.