== Nureddin Bey (NUR SOFU) ==Nur Sofu; Karaman aşiretinin beyi (reisi) “Karamanoğulları” dev-letinin kurucusudur. Karamanlılar`ın, Oğuzlar`ın Avşar boyundan veya Salur boyundan olduğu tartışmalıdır. Hangisinden olursa olsun illâ Oğuz Türklerin-dendir.

Nureddin

}

Nureddin Bey (NUR SOFU)Nur Sofu; Karaman aşiretinin beyi (reisi) “Karamanoğulları” dev-letinin kurucusudur. Karamanlılar`ın, Oğuzlar`ın Avşar boyundan veya Salur boyundan olduğu tartışmalıdır. Hangisinden olursa olsun illa Oğuz Türklerin-dendir. Şikari Tarihinde aile şecereleri şöyle:<br />

1- Şirvan Han <br /> 2- Kal Han <br /> 3- Alp Arslan<br /> 4- İbrahim Han <br /> 5- Sadeddin Bey <br /> 6- Nureddin Bey <br />

Kim olduğunu böylece anlattıktan sonra, şimdi de adı üzerinde kı-sa bir açıklama yapalım: Asıl adı yukarıda da görüldüğü gibi “Nureddin” dir. O zamanın saygın bir tarikatı olan “Babai” tarikatına girip Sufi olunca, Nureddin`in kısaltılmışı olan “Nur” ile “Sufi” sıfatı birleştirilip “Nur Sufi” veya “Nur Sofu” denmiş. Halk arasında “Nur Sofu” diye söyle-nir. Yazışmalarda; “Nureddin Sofi”, “Nuri Sofi”, “Nur Sofi”, “Nure Sofi” olarak geçer. Yalnız İ:Hakkı Konyalı Arapça`ya meylinden do-layı “Nurüh Sofi” demiştir. Eski yazışmalarda bunu görmüyorsak ta son zamanlarda bazı yazarlar (hiçbir dayanağı olmayan Nurüh adını İ: HakkıKonyalı`ya uyarak yazmağa başlamışlardır.)<br />

Kaynak:Doğan Atlay

Kaynaklar

Vikipedi

Nureddin

(Arapça) Erkek ismi - Dinin nuru, ışığı.

İlgili konuları ara

Yanıtlar