Nureddin Bey, Nur Sofu ya da Nur Sufi, Karaman aşiretinin beyi (reisi) ve Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu.

Nureddin Bey

Nureddin Bey, Nur Sofu ya da Nur Sufi, Karaman aşiretinin beyi (reisi) ve Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu. Karamanlılar'ın, Oğuz Türkleri'nin Avşar boyundan veya Salur boyundan olduğu tartışmalıdır. Prof. Dr. Mustafa Kafalı'ya göre Karaman oymağı hem Salurlar'dan hem de Avşarlar'dan var oldu. Karamanoğulları Beyliği'ni kuran Karaman oymağı ise Avşarlar'a mensuptur. Şikari Tarihi'nde aile şecereleri (soy ağacı) şöyledir: # Şirvan Han # Kal Han # Alp Arslan # İbrahim Han # Sadeddin Bey # Nureddin Bey Nureddin, zamanın saygın bir tarikatı olan Babai tarikatına girip Sufi olunca, isminin kısaltılmışı olan "Nur" ile "Sufi" sıfatı birleştirilip Nur Sufi veya Nur Sofu denmiş. Halk arasında Nur Sofu diye söylenir. Yazışmalarda Nureddin Sofi, Nuri Sofi, Nur Sofi ve Nure Sofi olarak geçer. Yalnız İ. Hakkı Konyalı Arapça'ya meylinden dolayı Nurüh Sofi demiştir. Eski yazışmalarda bunu görmüyorsak ta son zamanlarda bazı yazarlar hiçbir dayanağı olmayan Nurüh adını İ. Hakkı Konyalı'ya uyarak yazmaya başlamışlardır. * Doğan Atlay Nure Sofi bey, çoğunluğunu avşar türklerinin oluşturduğu büyük bir cemaat ile moğolların önünden kaçarak anadoluya sığınan bir türk beyidir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar